Organizācija

Latvijas Jaunā teātra institūts (LJTI) ir nevalstiska un nekomerciāla projektu organizācija, kas strādā ar laikmetīgo teātri, deju un citām skatuves mākslas formām vietējā un starptautiskā līmenī. LJTI paplašina teātra radīšanas, izplatīšanas un uztveres robežas un veicina daudzveidīgas, inovatīvas, atbildīgas un neatkarīgas profesionālās skatuves mākslas attīstību Latvijā. LJTI organizē vienreizējus (viesizrādes, izrāžu producēšana) un ilgtermiņa (festivāli, izglītības programmas, informācijas aprite, starptautiskā sadarbība) projektus un pasākumus, dzīvi reaģējot uz procesiem un vajadzībām Latvijas un Eiropas teātrī. LJTI ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

  • Valde
    • Anna Dārziņa, Zane Kreicberga
  • Padome
    • Pēteris Krilovs, Gundega Laiviņa, Guna Zariņa
  • Dibinātāji
    • Undīne Adamaite, Ieva Aleksandrova, Maija Apine, Ivars Bērziņš, Brigita Borga, Baiba Broka, Edīte Dancberga, Vilis Daudziņš, Lauris Gundars, Ieva Jurjāne, Viesturs Kairišs, Zane Kreicberga, Pēteris Krilovs, Dzintars Krūmiņš, Ansis Rūtentāls, Ilze Kļaviņa, Eduards Liniņš, Aija Paegle, Diāna Romanoviča, Ilze Rudzīte, Raimonds Rupeiks, Andra Rutkēviča, Orests Silabriedis, Varis Siliņš, Andis Strods, Gatis Šmits, Henrieta Verhoustinska, Baiba Tjarve, Antra Torgāne, Regnārs Vaivars, Andris Vītols, Leonarda Ķestere, Guna Zariņa


Atpakaļ