Partneri

 • Art BEyond PARTicipation
  • BE PART ir ES programmas “Radošā Eiropa” atbalstīts starptautisks sadarbības projekts, kas rada un izmēģina jaunas jēgpilnas metodes mākslinieku un kopienu sadarbībai un jaunu mākslas darbu radīšanai. Projekta teorētiskais un praktiskais pamats ir saistīts ar četriem fenomeniem – varu, politiku, vietu un publisko, un to nozīmi mākslas praksē. Projekta partneri: Artsadmin (Londona), Korkas vasaras festivāls, Latvijas Jaunā teātra institūts, City of Women festivāls (Ļubļana), Santarkandželo festivāls, Skotijas Tēlniecības centrs, L’Art Rue (Tunisa), Marseļas festivāls, Kiasma (Helsinki), Vooruit (Ģente).
 • ACT: Art, Climate, Transition
  • ACT: Art, Climate, Transition ir Eiropas līmeņa sadarbības projekts, kura uzmanības centrā ir ekoloģija, klimats un sociālās pārmaiņas. Klimata krīzes, masveida izmiršanas un augošas nevienlīdzības laikā projekta partneri strādās kopā ar māksliniekiem, zinātniekiem un aktīvistiem, lai meklētu cerību, apvienotu plašu globālo perspektīvu ar specifiskām lokālajām iespējām un aicinātu rīkoties. ACT tīklojumā darbojas 10 partneri no 10 Eiropas valstīm, kas strādā teātra un vizuālās mākslas jomā, to atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”. Partneri: Kampnagel (Hamburga), Lokomativa (Skopje), Latvijas Jaunā teātra institūts, Roterdamas teātris, KAAI teātris (Brisele), Domino (Zagreba), Culturegest (Lisabona), Coal (Parīze), Bunker (Ļubļana), Artsadmin (Londona).
   https://www.artclimatetransition.eu
 • MAGIC CARPETS
  • No 2017. līdz 2021. gadam Latvijas Jaunā teātra institūts bija jaunas, ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansētas starptautiskas platformas Magic Carpets dalībnieks, kurā ir apvienojušās 14 organizācijas no Kauņas, Berlīnes, Folkstounas, Romas, Prāgas, Bukarestes, Limerikas, Tbilisi, Porto, Zagrebas, Novisadas, Insbrukas, Lvivas, Nantes un Rīgas.  Platformas mērķis ir sekmēt jauno mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību Eiropā,  nodrošinot radošo rezidenču iespējas. Jaunie mākslinieki rezidenču laikā sadarbojas ar vietējām kopienām un māksliniekiem, lai radītu sociāli iekļaujošus un atbildīgus dažādu disciplīnu mākslas darbus, kuru fokusā ir jautājumi par globālo nomadismu, pārvietošanos un sastapšanos ar citādo. www.magiccarpets.eu
 • SAMOVAR CIRCLES
  • “Samovar Circles” ir kolektīvs ideju katalizators, sadarbojoties sešu valstu laikmetīgā cirka, skatuves mākslas un kultūras organizācijām no Dānijas (Wildtopia), Latvijas (Latvijas Jaunā teātra institūts), Lietuvas (Teatronas), Somijas (CircusInfo Finland), Norvēģijas un Zviedrijas (Subtopia). Projektu finansē Ziemeļvalstu Kultūras punkts (Nordic Culture Point), Zviedrijas mākslas fonds (Swedish Arts Council) and Ziemeļvalstu Kultūras fonds (The Nordic Culture Fund).

 • BALTIC TAKE OVER
 • APVĒRSUMS
  • Ar Eiropas Ekonomikas zonas grantu atbalstu Latvijas Jaunā teātra institūts un Norvēģijas “Rosendal Teater” 2022. gada februārī uzsāka starptautisku sadarbības projektu un jauno kuratoru apmācības programmu “Apvērsums”, kuras mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un līdzdalību pilsētas kultūras dzīvē.

   Projekts “Apvērsums” (Nr. EEZ/2021/1/15) tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

   Projekts tiek realizēts no 2021. gada 15. decembra līdz 2023. gada 1. jūnijam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 249 635,00 EUR, no kurām 212 189,75 EUR sedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, bet 37 445,25 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

   Strādājam kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai! Vairāk: eeagrants.lv

  • Atbildīgā kontaktpersona: Sandra Lapkovska (sandra@theatre.lv)

   EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.Atpakaļ