“Magic Carpets” laboratoriju foto dokumentācijaNoslēdzošajā platformas “Magic Carpets” gadā no 3. līdz 17. jūnijam Latvijas Jaunā teātra institūts īstenoja vietrades un koprades laboratorijas, sniedzot iespēju sešām jaunām māksliniecēm radošās izpētes sērijās izzināt mākslas darbu veidošanu sadarbībā ar kopienām.

Trīs dažādās laboratorijās Ruckas mākslinieku rezidenču centrā Cēsīs, strādājot praktiski un iedvesmojoties no jau iepriekš radītiem mākslinieku darbiem, no dažādiem aspektiem tika aplūkots darbs ar kopienām – mākslinieku un kopienu vajadzības, kopienas ikdienas trajektorijas un grupas hierarhijas. Tika šķetināti veidi, kā mākslas darbu radīšanas procesu padarīt caurredzamu, kā izprast mākslinieku un kopienas komforta zonas un dažādus konfliktus. Sešas jaunās mākslinieces – Agate Bankava, Diāna Kondraša, Ieva Saulīte, Māra Ganģe, Antra Leite un Katrīna Dūka – tika iepazīstinātas ar individuālu pieredzes stāstu iegūšanu savstarpēji veidotā un drošā vidē. Laboratoriju laikā tika akcentēta koprades formas nozīme, kopienas pārstāvju iepazīšana pirms un pēc projekta, projektu konceptualizēšana un plānošana, izzinot arī starptautisku projektu piemērus un to metodoloģiju.

Laboratoriju noslēguma dienā 17. jūnijā dalībnieces veidoja īsas praktiskās prezentācijās Cēsu pilsētvidē, par pamatu izmantojot iegūtās zināšanas laboratoriju laikā un iedvesmojoties no individuālajām sarunām ar kopienu pārstāvjiem.

Laikmetīgās dejas māksliniece Agate Bankava laboratoriju laikā strādāja ar jaunieti no Cēsīm, pētot viņa attiecības ar pilsētu un sevi konkrētā vietā. Akcentējot jauno cilvēku domas, sapņus un nākotnes plānus, noslēgumā tapa aktīvi meditatīva pastaiga.

Dramaturģijas studente Diāna Kondraša ar padziļinātu interesi veido darbus dokumentālā teātra estētikā un laboratoriju laikā iepazinās ar Cēsu romu kopienas pārstāves dzīvesstāstu, noslēgumā izveidojot audiopastaigu Cēsīs.

Māksliniece un kuratore Ieva Saulīte laboratoriju laikā pievērsās sarunām un izpētei, kas saistīta ar vecāka gada gājuma cilvēkiem Cēsīs, noslēgumā izveidojot radošo darbnīcu.

Teātra režisore Māra Gaņģe, turpinot savu interesi strādāt ar tēmām, kas saistītas ar neredzīgu un vājredzīgu cilvēku pasaules un mākslas uztveri un viņu šī brīža vietu mūsu sabiedrībā, laboratoriju laikā satikās ar pārstāvjiem no Neredzīgo biedrības Cēsīs, noslēgumā izveidojot audio stāstu.

Teātra režisores Antras Leites dziļi personiskā interese bija sadarboties ar sievietēm, kuras 2020. gadā kļuvušas par mātēm. Laboratoriju laikā viņa iepazinās ar jauno māmiņu Cēsīs, noslēgumā izveidojot audio sarunu.

Teātra mākslinieces un dramaturģes Katrīnas Dūkas izpētes centrā bija LGBTQ+ kopiena un sadarbība ar šīs kopienas pārstāvjiem, noslēgumā izveidojot performatīvu pieredzi Cēsu dārziņos.

Foto: Monta Krūza, Sandra Lapkovska, Katrīna Dūka.

Starptautiskā platforma “Magic Carpets” ir starptautisks projekts dažādu disciplīnu jaunu Eiropas mākslinieku mobilitātes un atpazīstamības veicināšanai, kas nodrošina māksliniekiem iespēju piedalīties radošās rezidencēs, kuru laikā viņi sadarbojas ar vietējām kopienām un māksliniekiem, lai radītu sociāli iekļaujošus un atbildīgus mākslas darbus.

“Magic Carpets” platformu un mākslinieču rezidences līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa“.Atpakaļ