Magic Carpets laboratorijas māksliniecēm par darbu ar kopienāmNoslēdzošajā platformas “Magic Carpets” gadā no 3. līdz 17. jūnijam LJTI īsteno laboratoriju ciklu, sniedzot iespēju jaunajām māksliniecēm laboratoriju formātā padziļinātāk izprast un izzināt tēmas, kas iekļauj mākslas darbu veidošanu sadarbībā ar kopienām un, vai “ikdienas ekspertiem”, ne-aktieriem.

Trīs laboratoriju ciklā, strādājot praktiski un iedvesmojoties no jau iepriekš radītiem mākslinieku darbiem, tiek aplūkots darbs ar kopienām no vairākiem aspektiem – mākslinieku un kopienu vajadzības, kopienas ikdienas trajektorijas, grupas hierarhijas. Tiek aplūkoti veidi, kā mākslas darbu radīšanas procesu padarīt caurredzamu, kā izprast mākslinieku un kopienas komforta zonas un dažādus konfliktus. Jaunie mākslinieki tiek iepazīstināti ar individuālu pieredzes stāstu iegūšanu, savstarpēji veidotā un drošā vidē. Laboratoriju laikā tiek akcentēta koprades formas nozīme, kopienas pārstāvju iepazīšana pirms un pēc projekta, projektu konceptualizēšana un plānošana, arī iepazīstot un iedvesmojoties no citu vietēju un starptautisku projektu piemēriem. 

2021. gada jūnijā platformas “Magic Carpets” rīkotajā laboratoriju ciklā un individuālajā izpētes posmā piedalās vairākas jaunās mākslinieces, iekļaujot dažādas pieredzes un intereses:

– laikmetīgās dejas māksliniece Agate Bankava, kurai ir interese padziļināti sadarboties ar jauniešiem, pētot viņu attiecības ar pilsētu un sevi konkrētā vietā, akcentējot šo jauniešu domas, sapņus un nākotnes plānus;
– dramaturģijas studente
Diāna Kondraša, ar padziļinātu interesi veidot darbus dokumentālā teātra estētikā, šobrīd vēlas sadarboties ar romu kopienas pārstāvi;
– māksliniece un kuratore Ieva Saulīte, laboratoriju laikā pievēršas sarunām un izpētei, kas saistīta ar vecāka gada gājuma cilvēkiem;
– teātra režisore Māra Gaņģe, vēlas turpināt strādāt ar tēmām, kas viņu interesē jau ilgāku laiku – neredzīgu un vājredzīgu cilvēku pasaules un mākslas uztveri, un viņu šī brīža vieta mūsu sabiedrībā;
– teātra režisores Antras Leites dziļi personiskā interese ir sadarboties ar sievietēm, kuras 2020. gadā kļuvušas par mātēm;
– teātra mākslinieces un dramaturģes Katrīnas Dūkas izpētes centrā ir LGBTQ+ kopiena un sadarbība ar šīs kopienas pārstāvjiem.

Laboratoriju ciklu vada un savā pieredzē ar jaunajiem māksliniekiem dalās dokumentālā teātra un kino režisore, dramaturģe un starpdisciplināru projektu autore Krista Burāne, kura realizējusi vairāk nekā 20 mākslas projektu, kuru centrā ir “ikdienas cilvēks”, dažādas kopienas vai “kāda ļoti būtiska un aktuāla tēma sabiedrībā”, Jānis Balodis – dramaturgs, scenārists, teātra mākslinieks un pasniedzējs, DAS Theatre maģistra programmas absolvents Nīderlandē. Kopš 2011. gada Jānis Balodis bijis autors un līdzautors 17 skatuves mākslas projektiem, kuru centrā ir dokumentālais teātris un darbs ar kopienām. Laboratorijā ar savu pieredzi darbā ar kopienām dalās arī platformas “Magic Carpets” rezidenču dalībnieki un projektu realizētāji 2019. un 2020. gadā – Ahilans Ratnamohans, Tamilu izcelsmes režisors un horeogrāfs, kurš uzaudzis Austrālijā, spēlējis profesionālo futbolu Holandē, Vācijā un Zviedrijā, bet kopš 2007. gada nodarbojas ar laikmetīgo mākslu, sadarbojoties ar ne-aktieriem; mākslinieces Laura Stašāne un Jana Jacuka, kuras 2020. gadā pētīja un meklēja veidus, kā publiski runāt par vardarbību ģimenē. Tā rezultātā tapa darbs, kurā mākslinieces cieši sadarbojās ar sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības ģimenē vai attiecībās; kurators Alberto Didžennaro, neformālās izglītības praktiķe Lauma Žubule, dejas dramaturģe Linda Krūmiņa, producente Sandra Lapkovska – radošā komanda, kura, sadarbībā ar 10 jauniešiem no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, radīja projektu “Svidanka”; Kuratores Greta Klimavičiūte-Minkštimiene un Neringa Kulik, sadarbībā ar laikmetīgās dejas horegrāfiem un dejotājiem Mantas Stabačinskas un Marius Pingis dalīsies pieredzē, kura gūta gan piedaloties rezidencēs Lietuvā, kas tika īstenotas māksliniekiem sadarbojoties ar vietējām kopienām, gan īstenojot un vadot 15 partnervalstu platformu “Magic Carpets”.

Laboratoriju laikā viens no izejas punktiem jaunu stāstu radīšanai un dažādu kopienu iepazīšanai ir apkārtējās vides, pilsētas un reģiona iepazīšana. Iepazīstot apkārtējo vidi un cilvēkus, kuri tajā dzīvo ikdienā ar saviem stāstiem, pieredzēm un uzskatiem, mākslinieces sarunu un izpētes gaitā cenšas izcelt konkrētajām kopienām aktuālus problēmjautājumus. Kā viens no galvenajiem laboratoriju jautājumiem ir mākslinieku centieni izprast kā savu, tā arī sabiedrības attieksmi pret dažādām kopienām, meklējot kā, kāpēc un no kurienes rodas dažādi jautājumi un stereotipi par konkrēto kopienu un tās pārstāvjiem.

Laboratoriju mērķis ir dibināt sarunu un radošu sadarbību starp māksliniecēm un izvēlētajām kopienām, lai, noslēdzoties laboratoriju ciklam, būtu iespēja spert nākamos soļus ideju un jaunu un inovatīvu darbu attīstībai. Laboratoriju rezultātā, sadarbojoties ar laboratoriju vadītājiem, kopienām un iepazīstot jau iepriekš radītus darbus un metodes, mākslinieces dalīsies ar savu individuālo pieredzi un izpētes procesa gaitu, kas radusies iesāktajās sadarbībās ar kopienām. 

Starptautiskā platforma “Magic Carpets” ir starptautisks projekts dažādu disciplīnu jaunu Eiropas mākslinieku mobilitātes un atpazīstamības veicināšanai, kas nodrošina māksliniekiem iespēju piedalīties radošās rezidencēs, kuru laikā viņi sadarbojas ar vietējām kopienām un māksliniekiem, lai radītu sociāli iekļaujošus un atbildīgus mākslas darbus.

“Magic Carpets” platformu un mākslinieču rezidences līdzfinansē ES programma “Radošā Eiropa”.Atpakaļ