Starptautiskais Kopienas pasūtītas mākslas institūts (IICCA) aicina pieteikt idejas mākslas darba radīšanai KuldīgāStarptautiskais Kopienas pasūtītas mākslas institūts (International Institute of Community Commissioned Art – IICCA) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunā teātra institūts”(Latvija), “Bethlen” teātri, “Pro-Progressione” (Ungārija) un “Art Transparent” (Polija) aicina māksliniekus un mākslinieku apvienības līdz 2023. gada 4. decembrim (pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 11. decembrim!) pieteikt idejas laikmetīga mākslas darba radīšanai Kuldīgā 2024. gadā.

Mākslas darba idejai ir jābūt izstrādātai īpaši Kuldīgai ar mērķi ienest vairāk gaišuma pilsētas ikdienā, lai iedvesmotu tās iedzīvotājus rast un radīt dzīvesprieku sev un apkārtējiem. Darbam ir jābūt veltītam vai tapušam sadarbībā ar vienu vai vairākām vietējās sabiedrības grupām jeb kopienām. Mākslinieks vai mākslinieku apvienība var darboties jebkurā no mākslas žanriem – vizuālajā, audiovizuālajā, multimediju, skatuves mākslas vai starpdisciplinārā žanrā. Mākslas darba atklāšana notiks septembra sākumā Starptautiskā Jaunā teātra festivāla “Homo Novus” laikā.

Konkursa norise:
– Konkursa ideju pieteikumi jāiesūta rīkotājiem līdz 4. decembrim (pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 11. decembrim!)
– Atlases pirmajā kārtā līdz 08.01.2024. Kuldīgas kopienas mākslas pasūtītājas izvēlēsies 3 atbilstošākos ideju pieteikumus. Katras idejas autors/e saņems 1000 EUR stipendiju idejas prezentācijai un virzīšanai uz otrajā kārtā
– Otrajā kārtā mākslas pasūtītājas izvēlēsies vienu ideju, kuras īstenošanai autoram/ei tiks piešķirta 12 000 EUR stipendija
– Darba īstenošanas periods ilgs 6 mēnešus, sākot no 19.02.2024. līdz atklāšanai festivālā septembra sākumā
– Autoram/ei tiks nodrošināts tehniskais atbalsts festivāla laikā, publicitāte, iespēja strādāt ar vietējo kopienu un mākslas nozares profesionāļiem, atbalsts un padomi no mākslas pasūtītājām

Mēs meklējam:
– Māksliniekus vai mākslas kolektīvus no Latvijas vai Eiropas ar vismaz trīs gadu profesionālo pieredzi un labām latviešu un/vai angļu valodas zināšanām
– Inovatīvas idejas, kas ņem vērā Kuldīgas kopienas intereses
– Idejas, kuras iespējams attīstīt aptuveni 6 mēnešu laikā
– Piedāvājums attiecas uz visiem laikmetīgās mākslas veidiem un žanriem
– Mākslas darbus, kas spēj uzrunāt ikvienu Kuldīgas iedzīvotāju, neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma vai citiem faktoriem
– Māksliniekus, kam ir interese un vēlme strādāt Kuldīgā un kuri ir atvērti strādāt komandā, sadarbojoties ar trīs vietējām mākslas pasūtītājām

Atlases kritēriji:
– Līdzšinējā pieredze līdzīga mēroga darbu īstenošanā
– Mākslas darba novatorisms Kuldīgas kontekstā
– Spēja pārliecināt par darba ilgtspējīgu ietekmi uz sabiedrību
– Izpētes plāns ietver konsultēšanos ar dažādām Kuldīgas kopienām
– Spēja uzrunāt pēc iespējas daudzveidīgas Kuldīgas iedzīvotāju grupas
– Astroloģiska un intuitīva saderība

Pieteikumus gaidīsim līdz 2023. gada 4. decembrim (pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 11. decembrim!)
Pieteikuma anketa pieejama šeit – PIETEIKUMA ANKETA 
Plašāka informācija par projektu pieejama iicca.org vai rakstot e-pastu uz santa@theatre.lv

IICCA ir izveidots projekta “DemArt” ietvaros. “DemArt” mērķis ir demokratizēt mākslas finansēšanas procesu, iesaistot vietējās kopienas.

“DemArt” un IICCA finansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. Atbalsta Latvijas Kultūras ministrija.

 

 Atpakaļ