Novembra beigās un decembra sākumā LJTI pārstāves viesojās Francijā, Luksemburgā un MaltāNovembra beigās un decembra sākumā dažādās Eiropas vietās vienlaikus notika trīs LJTI starptautisko sadarbības projektu un tīklu tikšanās.

Producente Ieva Briede apmeklēja IETM (International network for contemporary performing arts) tīkla Focus tikšanos, kura norisinājās no 28. līdz 30. novembrim Luksemburgā. Tikšanās laikā tika apspriesta tēma, ar kuru mēs visi šobrīd saskaramies – klimata krīze. Lai arī kultūras nozare nebūt nav tā, kas visvairāk ietekmē vidi, kultūras organizāciju pārstāvji un mākslinieki diskutēja un dalījās pieredzē ar to, kā kultūras institūciju un mākslinieku darbības padarīt vēl zaļākas un kā kultūra un māksla var kalpot kā katalizators iedzīvotāju un citu jomu organizāciju pārējai uz videi draudzīgāku pieeju.

Ievas atziņas:
– vairākkārt dzirdēju apkārtējo novērojumu, ka daudzās Rietumeiropas valstīs tieši lielie uzņēmumi un kultūras iestādes iestājas par videi draudzīgāku pieeju, jo tas šobrīd ir “stilīgi un prestiži”. Tajā pat laikā esmu novērojusi, ka Austrumeiropas valstīs par zaļo pāreju pagaidām galvenokārt iestājas nevalstiskais sektors, neatkarīgie mākslinieki un mazie uzņēmumi un institūcijas, kurām tas tiešām rūp.
– Luksemburga var lepoties ar daudzām savdabīgām teātra telpām un Luksemburgas Teātra Federāciju (Fédération Luxembourgeoise des Arts de la Scène), kura aizstāv gan valsts teātru, gan neatkarīgā sektora (t. sk. neatkarīgo mākslinieku un mākslinieku apvienību) intereses. Luksemburgas teātra federācijai ir ērti lietojama mājas lapa, kurā ir iespējams atrast informāciju par visiem viņu biedriem. Piedevām, tā izdod bukletu, kurā ne tikai pieejami visu šo biedru kontakti, bet arī sadarbības intereses, zāles izmēri un citas detaļas. Buklets tagad pieejams arī  LJTI birojā.
– Luksemburgas teātra vide, līdzīgi kā tas ir Latvijā saskaras ar grūtībām realizēt viesizrādes ārpus valsts, kas ir pārsteidzoši, ņemot vērā, ka iztrūkst valodas barjeras aspekts (kā tas būtu pie mums).

Projekta “MagiC Carpets”  vadītāja Sandra Lapkovska un “MagiC Carpets” kuratore Latvijā Linda Krūmiņa no 2023. gada 25. novembra līdz 3. decembrim apmeklēja ikgadējo starptautiskās platformas “MagiC Carpets” partneru tikšanos un jauno kuratoru apmācības, kas šoreiz notika Maltā. Tikšanās laikā tika prezentētas 16 projekta partneru un asociēto partneru, vairāk nekā 40 mākslinieku paveiktais 2023. gada rezidencēs, prezentētas partneru plānotās rezidenču tēmas un norises vietas 2024. gadā, uzsākts darbs pie jaunā Radošās Eiropas pieteikuma Eiropas platformām 2024. gadā, kā arī apskatītas Maltas mākslinieku darbnīcas, kultūrtelpas un radošo darbu prezentācijas. Divas dienas tika veltītas  “MagiC Carpets” projekta vadītāju un jauno kuratoru apmācībām saistībā ar līdztiesības, daudzveidības un iekļaušanas tēmām, ko vadīja organizācija “Tonic” no Lielbritānijas, tādejādi cenšoties veicināt ikviena “MagiC Carpets” platformā iesasitītā izpratni par šīm tēmām, jo projekta centrā ir darbs ar jaunajiem māksliniekiem un sadarbību ar dažādām sabiedrības grupām un kopienām.

Sandras atziņas: “Prieks apzināties, ka nu jau 7 gadus mākslas un kultūras organizācijas 16 valstīs vienlaicīgi spēj atrast tik atšķirīgus veidus, kā turpināt strādāt ar dažādām sabiedrības grupām un kopienām. Ja vēl pirms 7 gadiem mēs ilgi un gari diskutējām un meklējām vienota “kopienas” jēdziena definīciju, tajā brīdī vēl nepazīstot cits cita organizāciju un darbības veidu, tad šobrīd varam patiešām saukt un izjust “MagiC Carpets” kā vienotu platformu, kas darbojas daudzās Eiropas valstīs. Mēs spējam kolektīvi, līdzvērtīgi turpināt gan joprojām plašā “kopienas” jēdziena diskusiju, gan aplūkot daudzas citas tēmas, par kurām brīžiem saprototamies jau no pusvārda. Šajā tikšanās reizē bija prieks dalīties arī ar individuālo pieredzi par tēmām, kas kļuvušas jūtami aktuālas daudzviet – tādām kā  “mentālā veselība un labsajūta”, “zaļais kurss”, “vienlīdzīgas iespējas”, “iekļaušana”u.c. Esam gandarīti, ka spējam, rast arī atbildes uz kolektīvi uzdotajiem jautājumiem un paredzēt konkrētus soļus aktuālo tēmu risināšanai. ”

Savukārt LJTI jaunā māklinieciskā vadītāja Santa Remere Marseļā tikās ar 9 Eiropas un Ziemeļāfrikas kultūras organizāciju pārstāvjiem, lai vienotos par mākslinieciskās līdzdalības ētikas izpētes projekta “BE PART” partneru turpmākajām sadarbības iespējām, konceptuāi izstrādājot nākamo projeta posmu “BE PART 2. No līdzdalības kultūrā līdz kopienai”. Sarunās tika diskutēts par videi draudzīgākiem ceļošanas risinājumiem, sadarbības ilgstamības nodrošināšanu kopienu projektos, par taisnīgas samaksas iespējām visiem radošajā procesā iesaistītajiem, par to, kā garantēt ikviena dalībnieka līdzautorības atzīšanu, un veidiem, kā sekmēt demokrātiskos procesus un Eiropas kopīgās vērtības ar kultūras palīdzību. 

Santas secinājumi: “Ir iedvesmojoši redzēt, kā strādā citas, jau ilgi pastāvošas Eiropas kultūras organizācijas, kuras izpelnījušās gan valsts mēroga atzinību, gan kopienu uzticību un kuras bez pieticības var saukt par “progresīvākajām savā valstī”. Taču vēl patīkamāka ir apziņa, ka arī partneri skatās uz mums kā piemēru, izsaka atzinīgus vārdus par Rīgā, festivāla “Homo Novus” laikā notikušo līdzdalīgas mākslas simpoziju un un arī Latvijā īstenotajiem radošās izpētes projektiem. Lai arī šajā tīklā esam kulturāli ļoti dažādi, ir nenoliedzami patīkami piedzīvot brīžus, kad spējam atrast kopīgu valodu un metodes darbam pie vienojoša mērķa, kas šajā gadījumā ir vienlīdzīgākas sabiedrības veicināšana – gan lokālā, gan Eiropas mērogā. Varbūt mēs sapņojam pārāk lielus sapņus, domājot par Eiropas “vienoti dažādībā” ideālu, un šis ir arī īpaši sakāpināts brīdis, kurā ģeopolitiskie notikumi ir kļuvuši par triecientestu mūsu vērtībām, taču, atskatoties uz paveikto “BE PART” projektā jau paveikto, var konstatēt gan praktiski izmērāmus ieguvumus, gan identificēt klupšanas akmeņus un jomas, ar kurām jāstrādā. Prieks apzināties, ka partneri arī otrā Eiropas galā un vēl tālāk – Tunisijā nav zaudējuši dedzību un ir gatavi atkārtot šo projektu jaunā kapacitātē un kvalitātē.”

Foto: Elissa fon Broskdorff, Santa RemereAtpakaļ