Magic Carpets projekts “Lietisko pierādījumu muzejs” festivālā “Homo Novus”“Lietisko pierādījumu muzejs”  bija otrs “Magic Carpets” rezidenču projekts, kura laikā mākslinieces Jana Jacuka un Laura Stašāne padziļināti pievērsās vardarbības ģimenē un attiecībās tēmai. Pētījumi liecina, ka katra trešā sieviete Latvijā ir pieredzējusi fizisku, emocionālu vai seksuālu vardarbību ģimenē, taču par to runā tikai retā. Mākslinieces jau 2019. gadā aizsāka pētīt vardarbības tēmu un mākslas prakses, kas ļautu par to runāt publiski, bet šī bija pirmā reize, kad viņas to darīja, iesaistot plašāku sabiedrību. Radošajā procesā autores tikās un uzklausīja sievietes, kas cietušas no vardarbības ģimenē vai attiecībās, izveidoja nelielu dalībnieču grupu, ar kuru cieši sadarbojās intensīvu un atklātu sarunu un kopīgu nodarbību ciklā,  padziļinot izpratni par tēmu un attīstot ideju par izstādi, kurā visi eksponāti  būtu lietas, kas ir vardarbības liecinieces, bet kuras nekad par derīgām neatzītu neviena tiesa. Lai dotu pēc iespējas vairāk sievietēm iespēju izstāstīt savu stāstu drošos apstākļos, saglabājot anonimitāti, autores izveidoja tiešsaistes platformu, kurā  ikviena varēja iesūtīt priekšmetus un stāstus plānotajai izstādei.

Apkopojot 54 lietas, kuras tika iesūtītas projektam, klusā Rīgas dzīvoklī tika izveidota interaktīva izstāde-izrāde “Lietisko pierādījumu muzejs”. Muzejs bija atvērts apmeklētājiem festivālā “Homo Novus” no 3. līdz 9. septembrim un tā noslēdzošajā dienā notika muzejam iesūtīto stāstu 24 stundu nepātraukts lasījumu maratons, kurā kā lasītājas piedalījās 20 sievietes – gan tās, kuru stāsti bija muzejā, gan viņu draudzenes, mammas un atbalstītājas. Šī bija simboliska akcija, kas ar balsi stājās pretī vardarbības uzspiestajai klusēšanai, un solidaritātes apliecinājums visām sievietēm un stāstiem, kuri netiek izstāstīti.

Izstādi un lasījumu maratonu 7 dienu laikā apmeklēja 320 skatītāji, savukārt maratona interneta tiešraidi noklausījās 119 unikālo klausītāju.

Projekta plašāka foto dokumentācija: Lietisko pierādījumu muzejs; Lasījumu maratons

Starptautiskā platforma “Magic Carpets” ir starptautisks projekts dažādu disciplīnu jaunu Eiropas mākslinieku mobilitātes un atpazīstamības veicināšanai, kas nodrošina māksliniekiem iespēju piedalīties radošās rezidencēs, kuru laikā viņi sadarbojas ar vietējām kopienām un māksliniekiem, lai radītu sociāli iekļaujošus un atbildīgus mākslas darbus.

“Magic Carpets” platformu un mākslinieču rezidences līdzfinansē ES programma “Radošā Eiropa”.Atpakaļ