LKA piedāvā tālākizglītības kursu par līdzdalības un kopienu mākslas projektu veidošanuTeātra un kino režisores Kristas Burānes vadībā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Tālākizglītības centrs ir izveidojis jaunu tālākizglītības kursu “Līdzdalības un kopienu mākslas projektu vadība”, ko interesenti varēs apgūt 2023.gada janvārī – martā tiešsaistē un klātienē.

Līdzdalības vai kopienu mākslā (tulkojumā no angļu valodas participative arts vai community arts) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot tai kļūt par līdzautoru. Kopienu mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Lai šāda veida projektus varētu īstenot, panākot jaunu auditoriju iesaisti mākslas procesos, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, ko plānots apgūt šajā kursā.

Kurss ir veidots kā teorētisks un praktisks palīgs dažādu kultūras jomu profesionāļiem, pašvaldību kultūras darba organizatoriem, nevalstisko kultūras organizāciju biedriem un dalībniekiem, māksliniekiem, producentiem, kuri vēlas izveidot līdzdalības un kopienu mākslas projektus jebkurā no mākslas žanriem. Kursa dalībnieki varēs iepazīties ar līdzdalības un kopienu mākslas projektu veidošanas principiem un nozīmi, piemēriem Latvijā un citur pasaulē, projektu sagatavošanas soļiem un sadarbību ar dažādām pašvaldības organizācijām. Katram dalībniekam būs iespēja attīstīt sava kopienu mākslas projekta ideju un izstrādāt projekta realizācijas plānu.

Kursa vadītājai – režisorei un dramaturģei Kristai Burānei ir ievērojama pieredze līdzdalības izrāžu un starpdisciplināru mākslas projektu veidošanā Latvijā un ārvalstīs, strādājot ar dažādu vietējo kopienu pārstāvjiem. Kursā nodarbības vadīs arī kuratore Gundega Laiviņa un radošā producente Ieva Niedre.

Kursa izveidi un norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, līdz ar to 20 dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas dalības iespēja. Dalībnieku uzņemšana notiks, balstoties uz pieteikumā iekļauto informāciju par līdzšinējo darba pieredzi un motivāciju veidot kopienu un līdzdalības mākslas projektus.

Pieteikšanās kursam līdz 2023. gada 5. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu.

Interesentiem lūgums iepazīties ar kursa aprakstu LKA mājaslapas Tālākizglītības centra sadaļā.Atpakaļ