Latvijas Jaunā teātra institūts radošajā nometnē UngārijāLJTI kuratore Beka Bergere un projektu vadītāja Ieva Briede kopā ar māksliniecēm no Latvijas – Lindu Boļšakovu un Beati Poikāni šogad no 2. līdz 6. oktobrim devās uz Zsennje ciemu Ungārijā, lai kopā ar Radošās Eiropas projekta “The Big Green” partneriem un viņu izvēlētajiem māksliniekiem piedalītos radošajā nomentē, savstarpēji iepazītos un sekotu vairāku zinātnieku un radošo industriju pārstāvju lekcijām par klimata un vides tēmām. Radošā nometne jeb retreat ir starptautisko projektu ikgadējo partneru tikšanās reizēm līdzvērtīgs notikums. Šoreiz ierasto partneru tikšanos vietā dalībnieki projekta laikā veltīja uzmanību tam, lai daudzpusīgi, ar zinātnieku un mākslinieku palīdzību pētītu iespējamos līdzāspastāvēšanas veidus. Kā nozīmīgi aspekti šai radošajai nometnei jāmin ierobežotā pieeja komunikācijas sakariem, nakšņošana mazapdzīvotās vietās un pastiprināta uzturēšanās dabā kopā ar pārējiem projekta partneriem un māksliniekiem. 

Radošās nometnes laikā vācu filozofs Filips Tapa (Philipp Thappa) sniedza lekciju par cilvēka un dabas mijiedarbību, organizācijas “Pasaules Daba Fonds” ungāru eksperte Andrea Sama (Andrea Samu) pastāstīja par sugu, galvenokārt kukaiņu, straujo samazināšanos Eiropā. Portugāļu organizācijas “Sciaena” partneris prezentēja okeāna vides iznīcināšanas tendenci un tās riskus visā pasaulē, savukārt, ungāru zinātnieks Andris Gelencers (András Gelencsér) sniedza lekciju par klimata pārmaiņām pēdējā piecgadē un iespējamajiem risinājumiem. Papildus šiem notikumiem norisinājās vēl vairāku citu ekspertu un projektu partneru lekcijas un diskusijas. 

Pārējā laikā radošās nometnes dalībniekiem bija iespēja pārrunāt dzirdēto, dalīties ar saviem novērojumiem un šaubām saistībā ar šiem jautājumiem, kā arī plānot projekta turpmāko soļu izpildi. 2024. gadā radošā nometne norisināsies Latvijā. Esam iecerējuši tajā aicināt piedalīties Latvijas vietējos zinātniekus un ekspertus, lai viesus iepazīstinātu ar Latvijas īpašo kontekstu, dabas īpatnībām un jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem.

 

 

The Big Green ir 23 zinātnes un mākslas nozares pārstāvošu organizāciju sadarbības projekts. Projekta vadošais partneris ir kultūras attīstības organizācija Pro Progressione (Ungārija), bet tajā piedalās arī citas organizācijas – kultūrizglītības biedrība PiNA (Slovēnija), kultūras organizācija Marche Teatro (Itālija), Somijas Dienvidaustrumu Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), Badišla un Zalckammergūta, kurām piešķirts “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2024” tituls (Austrija), laikmetīgās mākslas fonds Art Transparent (Polija), Mākslinieku organizācija BAZAART (Serbija), Mākslas kolektīvs Stichting Urwald (Nīderlande), Bukarestes Universitāte (Rumānija), asociācija Interpret Europe (Vācija), teātris Rosendal Teatre (Norvēģija), Klimata aizsardzības, enerģētikas un mobilitātes institūts IKEM (Vācija), valodas un kultūras apmaiņas asociācija MitOst (Vācija), nevalstiska organizācija Sciaena (Portugāle), kultūras organizācija TILLT (Zviedrija), kultūras organizācija Acesso Cultura (Portugāle), Eiropas sadarbības un apmaiņas tīkls ELIA (Nīderlande), Vesprēma un Balatona ezera apkaime, kam piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas 2023 tituls (Ungārija), kultūras organizācija Culture Action Europe (Beļģija), vides un patērētāju aizsardzības biedrība Deutsche Umwelthilfe e.v. (Vācija), Ungārijas Ornitoloģijas un dabas aizsardzības asociācija (Ungārija), Ķemeru Nacionālais dabas parks (Latvija).  The Big Green projekts balstīts uz atziņu, ka kultūra kalpo kā sociālo pārmaiņu instruments, tādējādi kultūras un radošā sektora uzdevums ir veicināt vides pārmaiņu ietekmes mazināšanu vai uzlabošanu.

 Atpakaļ