Izmaiņas LJTI komandas un festivāla “Homo Novus” mākslinieciskajā vadībāSākot ar novembri biedrības “Latvijas Jaunā teātra institūts” komandai oficiāli pievienojas līdzšinējā ārštata producente Santa Remere, lai kā līdzkuratore kopā ar Beku Bergeri veidotu jaunā 2024. gada festivāla “Homo Novus” programmu. No nākamā gada Santa Remere uzņemsies arī LJTI mākslinieciskās vadītājas pienākumus, savukārt Beka Bergere līdz 2024. gada festivāla noslēgumam turpinās darbu pie iesāktajiem LJTI starptautiskās sadarbības projektiem, meklējot jaunas iespējas Latvijas māksliniekiem prezentēt savus darbus ārvalstīs.

Pēdējos gados Beka un Santa ir kopīgi strādājušas pie vairākiem nozīmīgiem festivāla projektiem, tādiem kā “Liecinieku tribīnes” (2021), jauno kuratoru apmācības programma “Apvērsums” (2022/23), “Rīgas grāmata” (2023) u.c. Santa ir regulāri iesaistījusies institūta darbā jau kopš 2015. gada, galvenokārt strādājot ar jauniešu mākslinieciskās līdzdalības projektiem. Viņa vēlas turpināt iepriekšējo LJTI vadītāju iesākto kursu, kas ir vērsts uz inovatīvas laikmetīgās skatuves mākslas piedāvājuma attīstīšanu, mazāk pārstāvētu sabiedrības grupu redzamības un rīcībspējas veicināšanu, kā arī kultūras pieejamības nodrošināšanu pēc iespējas daudzveidīgiem skatītājiem.

LJTI turpina strādāt administratīvā direktore Anna Dārziņa, kā arī projektu vadītājas un producentes Sandra Lapkovska un Ieva Briede. Mūsu birojs Miera ielā 39 kā vienmēr ir atvērts jaunām idejām un sadarbībām, lai kopīgiem spēkiem veicinātu neatkarīgas profesionālās skatuves mākslas attīstību Latvijā un starptautiskā mērogā.Atpakaļ