Starptautiskais Kopienas pasūtītas mākslas institūts meklē pretendentus mākslas pasūtītāju vakancēm KuldīgāProjekta apraksts

Starptautiskais Kopienas pasūtītas mākslas institūts (International Institute of Community Commissioned Art – IICCA), sadarbībā ar Bethlen teātri un “Pro-Progressione” (Ungārija), “Art Transparent” (Polija) un biedrību “Latvijas Jaunā teātra institūts” (Latvija), ir trīs mākslas pasūtītāju meklējumos.

Dalība šajā starptautiskajā projektā paredzēta nepilna laika saistībām laikposmā no 2023. gada septembra līdz 2025. gada aprīlim. To veido mākslinieku atlases un darbu pasūtīšanas process, ar mērķi radīt konkrētai vietai, pilsētai un kopienai nozīmīgus mākslas darbus. Jaunajiem mākslas pasūtītājiem tiks nodrošinātas nepieciešamās apmācības un finansējums, kā arī projekta veidotāju konsultācijas projekta gaitā.

Projekta mērķis ir mākslas finansēšanas un pasūtīšanas praksi padarīt pieejamāku plašākam sabiedrības lokam pašvaldībās un citās par kultūru atbildīgās organizācijās, kā arī dot iespēju iedzīvotājiem pašiem apzināties un īstenot savas kultūras vajadzības.

Amata apraksts

Starptautiskais Kopienas pasūtītas mākslas institūts meklē trīs esošos vai bijušos kuldīdzniekus, kas būtu gatavi piedalīties apmācību kursos, un caur dažādu kopienas saliedēšanas prakšu iepazīšanu, gūtu iemaņas Kuldīgas pilsētai un tās iedzīvotājiem saistoša mākslas darba pasūtīšanai.

Izvēlēto māksas pasūtītāju iesaiste projektā sāksies ar dalību kopīgās apmācībās Budapeštā 2023. gada septembrī, un noslēgies ar dalību projektam veltītā konferencē Rīgā 2025. gada sākumā. Šajā periodā trīs izvēlēto māksas pasūtītāju uzdevums būs kopīgi izvēlēties vienu mākslinieku (vai mākslinieku kolektīvu), kam tiks piešķirts finansējums jauna mākslas darba radīšanai. Tādējādi dalība šajā projektā piemērota tieši kultūras un mākslas mīļotājiem un/vai aktīviem Kuldīgas un tās kopienas patriotiem, kuri ar mākslas palīdzību vēlas dot pienesumu pilsētas iedzīvotāju ikdienai.

Mākslas pasūtītāja veicamie uzdevumi:

 • apmeklēt 4 dienu apmācības Budapeštā, Ungārijā laikā no 2023. gada 28. septembra līdz 1. oktobrim. Ceļa un uzturēšanās izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem;
 • izstrādāt konkursa atlases nosacījumus, aicinot māksliniekus pieteikt idejas jauna mākslas darba tapšanai Kuldīgā;
  veikt trīs mākslinieku atlasi, piešķirot katram 1000 eiro stipendiju, lai sagatavotu idejas prezentāciju;
 • izvēlieties vienu no trim māksliniekiem, kuram tiks piešķirts finansējums 12 000 eiro apmērā jauna mākslas darba radīšanai (summā iekļauts mākslinieka honorārs, ražošanas izmaksas u.c. ar mākslas darba tapšanu saistītie izdevumi);
 • piedalīties sarunās par kultūru, mākslu un mākslas pasūtīšanu savas kopienas ietvaros, gan publiskos pasākumos, gan neformālu tikšanos laikā;
 • atbalstīt un konsultēt izvēlēto mākslinieku jaunā darba tapšanas procesā;
 • projekta laikā piedalīties visās plānotajās projekta aktivitātēs, mākslinieku atlases komisijās, kā arī projektu pirmizrādēs un prezentācijās;
 • pilnīga dalība projektā, par sākumu uzskatot 2023. gada augustu un beigām – noslēguma konferenci Rīgā 2025. gada sākumā;
 • dalība projekta laikā plānotajos darba braucienos:
 • – Budapešta (Ungārija), 2023. gada 28. septembris – 1. oktobris: mākslas pasūtītāju kopīgās apmācības;
  – Vroclava (Polija), 2024. gada jūnijs: festivāla “Survival” apmeklējums;
  – Rīga (Latvija), 2025. gada sākums: projekta noslēguma konference.

  Ieguvumi

 • stipendija 2500 eiro apmērā par pilnīgu dalību projektā;
 • iespēja doties trīs starptautiskos ceļojumos (ceļa un uzturēšanās izdevumi sedz projekta īstenotājs);
 • iespēja apgūtu jaunas prasmes mākslas pasūtīšanā;
 • iespēja izveidot jaunu kolēģu un draugu tīklu, kā arī stiprināt saiknes vietējā kopienā;
 • iesaistīties mākslas pasūtīšanas procesa pieejamības veicināšanā plašākam sabiedrības lokam;
 • piedalīties jauna kopienai veidota mākslas darba tapšanas procesā;
 • gūt jaunas perspektīvas, darba pieredzi un prasmes.
 •  

  Atbilstības kritēriji

 • vēlme iesaistīties savai pilsētai saistoša mākslas darba pasūtīšanā un būt daļai no tā tapšanas procesa;
 • aktīva iesaiste kopienas dzīvē;
 • labas angļu valodas zināšanas (rakstveida un mutvārdu) saziņai ar starptautiskajiem partneriem;
 • interese par mākslu un kultūru (nav nepieciešama oficiāla izglītība vai darba pieredze);
 • vēlme un spējas strādāt ar cilvēkiem;
 • pieejamība sapulcēm, apmācībām, ceļošanai un darbam saskaņā ar tālāk norādīto kalendāru, un citām projekta aktivitātēm, kuru datumi vēl tiks precizēti;
 • organizatoriskās prasmes;
 • vēlamais pretendentu vecums – no 18 līdz 32 gadiem.
 • Atlases kritēriji

 • Zināšanas par vietējo kopienu un pilsētu.
 • Ambīcijas ietekmēt kopienas un pilsētas attīstību.
 • Patiesa interese un aizrautība par dalību projektā.
 • Vēlme paust savu redzējumu.
 • Uzskatāma apņemšanās uzņemtes saistības visa projekta garumā.
 • Angļu valodas zināšanu līmenis, kas tiks pārbaudītas intervijās.
 • Programmas kalendārs

  Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 30. jūnijs
  Paziņojums par atlasi: 2023. gada 30. jūlijs
  Mākslas pasūtītāju kopīgās apmācības Budapeštā: no 2023. gada 28. septembra līdz 1. oktobrim
  Mākslinieku uzsaukuma konkura veidošana: līdz 2023. gada beigām
  Mākslas darbu pasūtīšanas process: visa 2024. gada garumā
  Festivāla “Survival” apmeklējums Polijā: 2024. gada jūnijs
  Projekta noslēguma konference Rīgā: 2025. gada sākumā

  Pieteikumus Mākslas pasūtītāja vakancei gaidīsim līdz 2023. gada 30. jūnijam.
  Pieteikuma anketa pieejama šeit

   

  Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

     Atpakaļ