Aicinām pieteikties mākslas darba jaunrades atbalstam projektā “Soil”Aicinām Latvijā dzīvojošus māksliniekus pieteikties jauna mākslas darba radīšanai projektā “Soil”, aizpildot anketu līdz šī gada 20. maijam.

Projektā “Soil” pieci mākslinieki vai mākslinieku apvienības no dažādām Eiropas Savienības valstīm – Latvijas, Portugāles, Polijas, Itālijas un Nīderlandes – tiek aicināti radīt mākslas darbus par tēmu “augsne”, aplūkojot to katra mākslinieka vietējā kontekstā. Projekta rezultātā tiks radīti pieci dažādi, taču savstarpēji saistīti mākslas darbi. Projektam “Soil” var pieteikties ikvienas mākslas nozares pārstāvji. Jaundarba prezentācija paredzēta 2025. gada Starptautiskajā jaunā teātra festivālā “Homo Novus”.

Projekta norises laikā no 2024. gada augusta līdz 2025. gada septembrim mākslinieki strādās pie jaundarba veidošanas, izmantojot videi saudzīgas metodes, kā arī darba tapšanā iesaistīs vietējos zinātniekus un/vai kopienu pārstāvjus. Katrs mākslinieks pie sava darba strādās individuāli, bet līdztekus paredzētas arī konsultatīvas tiešsaistes un klātienes tikšanās visiem piecu valstu pārstāvētajiem māksliniekiem un organizētājiem. Projekta sākuma posmā visi mākslinieki tiksies klātienē, lai vienotos par piecu mākslas darbu kopīgo caurviju motīvu. Tikšanās paredzēta Cēsu novada Līgatnes pagasta atpūtas un konferenču kompleksā “Ratnieki” no 2024. gada 23. līdz 27. augustam, ierašanās uz to ir obligāta.

Augsne ir viens no jutīgākajiem un lielākajiem mūsu planētas orgāniem. Ļoti daudzi pašlaik notiekošie klimata pārmaiņu procesi ir saistīti ar augsni – tās piesārņojumu, mežu izciršanu, degradētu augsni, monokultūrām u.c. Vienlaikus augsne sevī glabā trīs reizes lielāku oglekļa daudzumu nekā atmosfērā. Mitrāji un purvi var būt efektīvāki oglekļa piesaistītāji nekā meži, savukārt augsnes kvalitāte ļauj uzlabot noturību pret klimata pārmaiņām, veicināt bioloģisko daudzveidību un pat uzlabot ūdens kvalitāti.

Projekts “Soil” aicina māksliniekus izvērtēt un mainīt attiecības starp augsni, cilvēkiem un līdzsvarot spēku samēru attiecībās, kuras raksturo eksistenciāli draudi. Vai tomēr mēs spējam vismaz iztēloties arī pozitīvu pārmaiņu procesu? Lai gan jaundarba tēma ir augsne, mākslinieki var pētīt šo tēmu caur sev interesējošu perspektīvu un nosacījumiem, strādājot sev tīkamā tehnikā un vietā, bet orientējoties uz vietējās vides augsnes problēmām, atmiņām, nostāstiem vai līdzcilvēku attiecībām ar augsni.

Izvēlētajam māksliniekam / mākslinieku apvienībai paredzēta 3500 EUR liela atlīdzība (tai skaitā nodokļi) par radošā darba izveidi, kā arī nodrošinātas ražošanas izmaksas (konkrētās summas apmērs tiks precizēts pēc mākslinieku atlases).

Mākslas darbu radīšana ir daļa no Radošās Eiropas projekta “The Big Green”.
Pieteikšanās līdz šī gada 20. maijam: https://forms.gle/RSta4ACKngWhchrQA

Notikumu īsteno projekts “The Big Green”, atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.

 

 Atpakaļ