Partneri

 • Magic Carpets
  • No 2017. līdz 2021. gadam Latvijas Jaunā teātra institūts ir jaunas, ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansētas starptautiskas platformas Magic Carpets dalībnieks, kurā ir apvienojušās 13 organizācijas no Kauņas, Berlīnes, Folkstounas, Romas, Prāgas, Bukarestes, Limerikas, Tbilisi, Porto, Zagrebas, Novisadas, Insbrukas un Rīgas.  Platformas mērķis ir sekmēt jauno mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību Eiropā,  nodrošinot radošo rezidenču iespējas. Jaunie mākslinieki rezidenču laikā sadarbojas ar vietējām kopienām un māksliniekiem, lai radītu sociāli iekļaujošus un atbildīgus dažādu disciplīnu mākslas darbus, kuru fokusā ir jautājumi par globālo nomadismu, pārvietošanos un sastapšanos ar citādo. www.magiccarpets.eu
 • Imagine 2020 (2.0): Art, ecology and possible futures
  • Imagine 2020 uzsāka darbību 2010. gadā un tā uzmanības centrā bija mākslinieku un plašākas sabiedrības iesaistīšana diskusijā par klimata pārmaiņām. Nākamo četru gadu laikā līdz 2019. gadam projekts veltīs uzmanību konkrētākām darbībām un veicinās alternatīvu ilgtspējīgas nākotnes modeļu izpēti un attīstību, atbalstot mākslinieciskas idejas un prakses, kuras iekļauj plašākas kopienas. Imagine 2020 (2.0) apvieno 12 mākslas organizācijas Beļģijā, Anglijā, Portugālē, Nīderlandē, Slovēnijā, Vācijā, Francijā un Latvijā, kas katra atsevišķi un kopā atbalstīs jaunu izrāžu tapšanu, pazīstamu un jaunu mākslinieku sadarbību, izglītojošu vasaras skolu un tematisku akadēmiju norisi un mazāk redzamu sabiedrības grupu iesaisti mākslas procesos.
   www.imagine2020.eu
 • Urban Heat
  • 4 gadus ilgais starptautiskais projekts atbalstīs māksliniekus radīt darbus, kas veido saikni ar ārpasauli un kuru uzmanības centrā ir politiskā un sociālā realitāte mūsu pilsētās un iedzīvotāju grupas, kuras vislielākā mērā izjūt šīs realitātes ietekmi. Projektā piedalās 22 mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm, Brazīlijas, Libānas un Jordānas, kuri četru gadu laikā piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, veidojot savu priekšstatu par mūsdienu urbāno problemātiku un izstrādājot jaunas idejas līdzdalības projektiem. Urban Heat īsteno sadarbības tīkls FIT (Festivals in Transition), kurā līdzās Latvijas Jaunā teātra institūtam tam darbojas kolēģi no  Vācijas, Somijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Itālijas, Portugāles, Slovēnijas, Polijas, Islandes un Ēģiptes. FIT jau ir organizējis ilgtermiņa profesionālās izglītības programmu starptautiskai jauno teātra kritiķu komandai FIT Mobile Lab no 2007. līdz 2009. gadam, radošo darbnīcu un rezidenču programmu festivālu kuratoriem FIT Festival Lab 2010. – 2012. gadā, pilsētmākslas projektu Global City-Local City 2012. – 2015. gadā.
   www.urbanheat.co
 • EMERGENCE
  • EMERGENCE ir jauna starptautiska platforma scenogrāfijas attīstībai, kuru vada Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāle un līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”. Latvijas Jaunā teātra institūts ir viens no platformas dalībniekiem. Pārējie partneri: Viktorijas un Alberta muzejs Londonā, Kipras Teātra organizācija Nikozijā, Norvēģijas Teātra akadēmija, Polijas Teātra institūts, Kultūras platforma “Izolacija” Kijevā.
   https://www.emergence.pq.cz/home

 Atpakaļ