Partneri

partneri
 • SharedSpace: Music Weather Politics
  • Shared Space ir trīs gadu ilgs starptautisks scenogrāfijas un teātra telpas izpētes un mākslas projekts, kas sastāv no simpozijiem, eksperimentālām izstādēm, darbnīcām, izrādēm un sadarbības projektiem. SharedSpace mērķis ir pētīt laikmetīgo scenogrāfiju kā starpdisciplināru mākslas jomu – aktīvu aģentu telpas / izrādes / skatītāja attiecību veidošanā. SharedSpace galvenie starptautiskie pasākumi ir notikuši Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāles laikā 2015. gada jūnijā. Latvijā tie bija simpozijs, izstāde un izrāžu programma  festivālā Homo Novus 2015. gada septembrī, kā arī vairākas profesionālas darbnīcas un tikšanās 2014. gadā.
   www.sharedspace.cz
 • Imagine 2020 (2.0): Art, ecology and possible futures
  • Imagine 2020 uzsāka darbību 2010. gadā un tā uzmanības centrā bija mākslinieku un plašākas sabiedrības iesaistīšana diskusijā par klimata pārmaiņām. Nākamo četru gadu laikā līdz 2019. gadam projekts veltīs uzmanību konkrētākām darbībām un veicinās alternatīvu ilgtspējīgas nākotnes modeļu izpēti un attīstību, atbalstot mākslinieciskas idejas un prakses, kuras iekļauj plašākas kopienas. Imagine 2020 (2.0) apvieno 12 mākslas organizācijas Beļģijā, Anglijā, Portugālē, Nīderlandē, Slovēnijā, Vācijā, Francijā un Latvijā, kas katra atsevišķi un kopā atbalstīs jaunu izrāžu tapšanu, pazīstamu un jaunu mākslinieku sadarbību, izglītojošu vasaras skolu un tematisku akadēmiju norisi un mazāk redzamu sabiedrības grupu iesaisti mākslas procesos.
   www.imagine2020.eu
 • Urban Heat
  • 4 gadus ilgais starptautiskais projekts atbalstīs māksliniekus radīt darbus, kas veido saikni ar ārpasauli un kuru uzmanības centrā ir politiskā un sociālā realitāte mūsu pilsētās un iedzīvotāju grupas, kuras vislielākā mērā izjūt šīs realitātes ietekmi. Projektā piedalās 22 mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm, Brazīlijas, Libānas un Jordānas, kuri četru gadu laikā piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, veidojot savu priekšstatu par mūsdienu urbāno problemātiku un izstrādājot jaunas idejas līdzdalības projektiem. Urban Heat īsteno sadarbības tīkls FIT (Festivals in Transition), kurā līdzās Latvijas Jaunā teātra institūtam tam darbojas kolēģi no  Vācijas, Somijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Itālijas, Portugāles, Slovēnijas, Polijas, Islandes un Ēģiptes. FIT jau ir organizējis ilgtermiņa profesionālās izglītības programmu starptautiskai jauno teātra kritiķu komandai FIT Mobile Lab no 2007. līdz 2009. gadam, radošo darbnīcu un rezidenču programmu festivālu kuratoriem FIT Festival Lab 2010. – 2012. gadā, pilsētmākslas projektu Global City-Local City 2012. – 2015. gadā.
   www.urbanheat.co
 • [DNA]  Departures and Arrivals
  • Kopš 2014. gada oktobra Latvijas Jaunā teātra institūts ir pievienojies projektam [DNA], kura mērķis ir veicināt  jauno laikmetīgās dejas mākslinieku profesionālo izaugsmi un ienākšanu starptautiskā apritē. Projektā ir apvienojušās 13 organizācijas un festivāli Briselē, Berlīnē, Lisabonā, Stokholmā, Helsinkos, Ģentē, Utrehtā, Budapeštā, Tulūzā, Belgradā, Esenē, Atēnās un Rīgā, kas četru gadu laikā piedāvās sadarbības, izglītības, producēšanas un izrādīšanas iespējas jauniem Eiropas dejotājiem un horeogrāfiem.
   www.departuresandarrivals.eu
 • Reģioni. Kultūra. Daba
  • Projektā sadarbojas Norvēģijas, Islandes un Latvijas mākslinieki un organizācijas un tā mērķis ir mākslinieku rezidenču potenciāla izpēte un attīstība lauku reģionos, kur ir unikālas dabas un kultūras vērtības un kur šādu starptautisku rezidenču attīstība var būtiski un pozitīvi ietekmēt vietas reģenerāciju. Projekts “Reģioni.Kultūra.daba”  norisināsies Rīgā, Cīravā, Hammerfestā un Cēsīs no 2015. gada 20. augusta līdz 2016. gada 30. aprīlim.
   Projekts “Reģioni.Kultūra.Daba” (Nr.EEZLV04/GSKA/2013/04) tiek īstenots, izmantojot 54028,5 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta kopējās izmaksas ir 70625,50 EUR, valsts līdzfinansējums 9534,44 EUR, biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” līdzfinansējums 7062,55 EUR.
   www.eeagrants.org
   www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture
  • Reģioni. Kultūra. Daba
 • Theatre Expanded
  • 2016. gada februārī Latvijas Jaunā teātra institūts un teātra centrs “Vaba Lava” Tallinā ar ERAF Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu uzsāk divu gadu profesionālās apmācības programmu „Theatre Expanded” teātra un citu skatuves mākslas jomu menedžmenta studentiem un jaunajiem profesionāļiem. Programma sastāv no vairākām darbnīcām, publiskajām lekcijām, stažēšanas iespējām jaunajiem producentiem Latvijā un Lietuvā.
   www.theatre.lv/category/theatre-expanded/


Atpakaļ