Projekta “Perform Europe” pētniecības rezultātiPerform Europe ir Eiropas Savienības projekts, kura mērķis ir izvērtēt pārrobežu skatuves mākslas reprezentāciju iekļaujošākā, ilgtspējīgākā un līdzsvarotākā veidā.

Šis ir 18 mēnešu ilgs projekts, kas ietver izpētes posmu, digitālās platformas uzsākšanu un atklātu konkursu skatuves mākslas darbu producentiem un izrādītājiem (festivāliem, teātriem, dažādām organizācijā u.c.), atbalsta shēmas testēšanu un politikas ieteikumu izstrādi. “Perform Europe” galvenais mērķis ir izstrādāt nākotnes atbalsta shēmu izpildītājmākslas pārrobežu turnejām un digitālai izplatīšanai Creative Europe valstīs.

Šie pētniecības rezultāti tapuši pirmajos sešos projekta mēnešos, tajos iekļauta jau eksistējošu shēmu un digitālo rīku izvērtējums, kā arī pārdomāta analīze un uz nākotni vērsts novērtējums par skatuves mākslas darbu fiziskās un digitālās pārrobežu izplatīšanas jaunākajām iespējām, nepilnībām un nākotnes potenciālu.

Lejupielādējiet PDF failu šeit!Atpakaļ