Valmierā apskatāmas gaismas instalācijas “Pateikts neonā”Valmieras pilsētvidē no 10. janvāra līdz 20. februārim apskatāmas Latvijas Jaunā teātra institūta projekta “Pateikts neonā” gaismas instalācijas.

Valmierā izvietoto neona mākslas darbu autoru – publicistes Santas Remeres, teātra veidotāja Jāņa Baloža, dzejnieka Kirila Ēča un dejas tekstu autores Intas Balodes – mākslas darbi tapuši sadarbībā ar starptautiski atzīto teātra režisoru, dramaturgu un vizuālo mākslinieku Timu Etčelsu. 2021. gada vasarā mākslinieki piedalījās Tima Etčelsa tekstveides meistarklasēs, kuru laikā, transformējot tekstu un pašu valodu, katrs no māksliniekiem nonāca pie sava īpašā pilsētai un tās iedzīvotājiem veltītā mākslas darba. Rudenī neona mākslas darbi bija apskatāmi dažādās neierastās publiskās vietās Rīgā, bet novembrī uzsāka savu ceļojumu pa citām Latvijas pilsētām.

Uz Valmieras dzelzceļa stacijas ēkas – zīmīgā valmieriešu un pilsētas viesu tikšanās vietā – redzama Intas Balodes radītā gaismas instalācija “mēs tieši tāpēc satikāmies”. Inta Balode par mākslas darbu saka: “Tas ir veltījums visiem tiem, kas dzīvē ne par ko nesatraucas, jo zina, ka visas satikšanās ir ar mērķi. Nevar notikt nekas tāds, kas nav paredzēts. Un arī tiem, kas zina, ka viss ir tikai pašu rokās. Ja nepiecēlies un neizvilkies, tad nežēlojies, ka tā arī nekad nesatikies.”

Paula Valdena ielā, uz Valmieras apvedceļa pārbrauktuves tilta margām, izvietots Kirila Ēča mākslas darbs “kā iemācīties nemest ēnu?” Mākslinieks, radot šo darbu, pauž vēlējumu ikvienam: “Iemācīties līdzās pastāvēšanu, kas nav balstīta sāncensībā. Iemācīties dalīšanos telpā, kas nav balstīta distancē. Iemācīties patstāvību, kas nav balstīta cita nepatstāvībā. It kā būt un reizē nebūt. It kā būt gaismā un reizē nemest ēnu.”

Valmieriešiem iemīļotā pastaigu vietā, pie Dzirnavu ezeriņa, aplūkojams Santas Remeres darbs “MĪĻĀ SIRDS”. Santa Remere: “”MĪĻĀ SIRDS” ir vārdi, kas pievelk un atgrūž. Tie var paust tēvišķu vai mātišķu gādību, bet vienlaikus liek šaubīties par nolūku, ar kādu otrs pie tevis vēršas. Ar “MĪĻĀ SIRDS” ārsts iesāk slikto vēsti vai priekšnieks pārmetoši aizrāda darbiniekam, bet pat tad šī uzruna kaut kādā dīvainā veidā liek justies vajadzīgam. Aiz šiem vārdiem bieži vien nekas tālāk neseko, tie ir kā pastāvīgi tumsā ieslēgts atgādinājums, ka viss var mainīties – gan uz labo, gan slikto pusi.”

Pie Gaujas, kas gluži simboliski savieno abas Valmieras daļas, apskatāms Jāņa Baloža radītais neona mākslas darbs “mums ir kaut kas kopīgs”. Uzraksts atradīsies Gaujas krastā – vietā, kur valmieriešus un pilsētas viesus sveic no ziediem veidotais uzraksts “Valmiera”. Jānis Balodis: “Šī neona zīme ir mēģinājums palūkoties vai meklēt to, kas mūs jebkādā veidā vieno. Meklējumu mērķis nav par vienojošo ņemt tikai gaišo un priecīgo. Tas drīzāk ir piedāvājums ļaut vienojošā meklējumiem vest tur, kur tie grib vest. Rast gan skumjus, gan muļķīgus, gan neveiklus, gan varonīgus, gan gļēvus, gan aizkustinošus savstarpēji vienojošus notikumus.”

Foto: Uģis Brālēns

2021. gadā projektu finansēja Rīgas dome un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “KultūrElpa”. Projekta realizāciju Valmierā 2022. gadā atbalsta Valmieras novada pašvaldība un to īsteno Valmieras Kultūras pārvalde.
Atpakaļ