Uzsākam ilgtermiņa sadarbību ar trīs māksliniekiem no Lietuvas un LatvijasNākamos divus gadus mēs sadarbībā ar trīs lieliskiem māksliniekiem īstenosim rezidenču un jaundarbu sēriju, kas ir daļa no starptautiskā tīklojuma “ACT: māksla, klimats, pārmaiņas” aktivitātēm, ko atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”. Rezidenču un jaundarbu mērķis ir padziļināti pētīt tēmas, kas ir saistītas ar klimata, ekonomisko un sociālo taisnīgumu un potenciāliem pārmaiņu scenārijiem. Programmā aicināti piedalīties trīs mākslinieki no Baltijas reģiona, kuru praksē minētie jautājumi ieņem būtisku vietu, – Lina Lapelīte no Lietuvas, Voldemārs Johansons un Jānis Balodis no Latvijas. Rezidences formātu un izpētes metodoloģiju izstrādās mākslinieki paši – tas var būt gan darbs studijā vai tradicionāla rezidence, bet tā var būt arī nestandarta pieeja tam, kas ir rezidence – konferences apmeklējums, lauka darbs, sadarbība ar specifisku kopienu, grāmatu iegāde, izpēte zinātnes laboratorijā utt. Izpētes rezultātā taps jauni darbi, kas tiks izrādīti festivālā “Homo Novus” 2021. un 2022. gadā.

Voldemārs Johansons ir mākslinieks un komponists no Rīgas. Viņa radošā prakse apvieno vizuālo un skaņu mākslu,  zinātni un pieredzes dabu vizuālā un skaniskā vidē. “Mākslai ir tā privilēģija reflektēt par nepierādīto, neapstiprināto un neatzīto, tādējādi paplašinot domāšanas horizontu”, saka mākslinieks. Viņa interešu lokā ir formas rašanās dabiskā vidē kā fizisks process. Gaismas disfrakcija, ūdens plūsma and gaismas viļņi, ģeotermālā aktivitāte un citi dabiski notikumi Voldemāra mākslas darbos iegūst jaunu interpretāciju. Mājas lapa: www.johansons.info

Lina Lapelīte ir māksliniece, mūziķe, komponiste, kas dzīvo un strādā Viļņā un Londonā. Viņas performatīvā prakse flirtē ar popkultūru, pēta dzimuma stereotipus, novecošanos un nostalģiju. Mācījusies klasisko vijoli, Lina pamazām ir pievērsusies eksperimentālajai mūzikai, amatierperformancei un vēsturiskiem žanriem, kā arī dažādām performances formām. Viņas darbos bieži piedalās profesionāli un neprofesionāli izpildītāji, bet muzikālais materiāls variē no operas līdz popam. Dziedāšana tajos kļūst par kolektīvu, emocionālu aktu, kura centrā ir trauslums un apklusināšana. 2019. gadā darbs “Sun & Sea (Marina)”, kuras līdzautore kopā ar Rugili Bardžukaiti un Vaivu Grainīti ir Līna, saņēma Zelta Lauvu par labāko valsts izstādi Venēcijas Mākslas biennālē. Mājas lapa: http://www.linalapelyte.com

Jānis Balodis ir latviešu dramaturgs, scenārists, teātra mākslinieks un pasniedzējs, DAS Theatre programmas absolvents Nīderlandē. Teātrī viņu saista tādas tēmas kā teātra un sabiedrības saikne un attiecības, un jautājums – kā mēs esam kopā? Un vai patiesībā esam kopā? Šobrīd Jāņa interešu lokā ir izglītības standarti un vērtības vēstures, literatūras un politisko zinātņu stundās. Jānis Balodis: “Kā šie viedokļi un vērtības ir saistīti vai, tieši otrādi, pretrunā ar antropocēna radītajiem izaicinājumiem? Es domāju, ka jaunajai paaudzei apzināti vai neapzināti joprojām tiek nodotas apgaismības, industriālā vai nacionālisma laikmeta vērtības, kas dabu skata kā “citādo”, kā resursu, kas noderīgs cilvēka (nācijas) kapitāla izaugsmei un labklājībai. Mani interesē, vai ne-cilvēkam (non-human) mūsdienu izglītības sistēmā ir aktīva loma un kāda tā ir.”

Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas sadarbības tīklojuma “ACT: Art, Climate, Transition” aktivitātēm un to atbalsta ES programma Radošā Eiropa.

  Atpakaļ