Starptautiskā sadarbības platforma BE PART uzsāk darbuBE PART ir jauns starptautisks sadarbības projekts, kas analizē līdzdalīgās mākslas prakses un politiku, lai mēģinātu no jauna formulēt līdzdalības jēgu un ētisko paradigmu. Mēs producēsim jaunus darbus, kuru pamatā ir horizontāla un cieņpilna mākslinieku, indivīdu un kopienu sadarbība, un pētīsim decentralizētus lēmumu pieņemšanas modeļus, kas iesaista vietējos iedzīvotājus, māksliniekus un citus dalībniekus.

Četru gadu projektā, ko līdzfinansē ES programma “Radošā Eiropa”, sadarbojas 10 Eiropas un Ziemeļāfrikas organizācijas:
Santarcangelo dei Teatri (Itālija), Artsadmin (Lielbritānija), Skotijas Tēlniecības darbnīca, Vooruit (Beļģija), KIASMA / URB festivāls (Somija), Latvijas Jaunā teātra festivāls, Marseļas festivāls (Francija), Sieviešu pilsēta (Slovēnija), L’Art Rue (Tunisija) un Korkas Vasaras festivāls (Īrija).

BE PART sastāv no lauku pētījumu sērijas – ilgstošā izpētes procesā balstītiem mākslas darbiem, kuru tapšanā iesaistīti visdažādākie cilvēki, kopienas un lokalitātes. Paredzēts, ka šie darbi un to radītāji dosies arī pie partneriem, tādējādi veicinot līdzautoru un ideju mobilitāti un apmaiņu.

Šis izpētes process balstīsies četrās savstarpēji saistītās tēmās: vara, politika, publiskais un vieta. Šīm tēmām tiks veltīta arī četru asambleju sērija 2021. gadā Aberdenšīrā un Ļubļanā, 2022. gadā Ģentē un 2023. gadā Rīgā.

Procesam līdzi sekos četru mākslinieku un pētnieku grupa: Rolands Gunsts (Beļģija / Dienvidāfrika), Marva Arsanosa (Vācija / Libāna), Lote van den Berga (Nīderlande) un Fanija Rablē (Francija), kuri savus novērojumus pārvērtīs ieteikumos jaunu līdzdalīgo mākslas prakšu un metožu izstrādē un ieviešanā. Viņi piedalīsies arī četru asambleju veidošanā. Projektu dokumentēs britu pētnieki dr. Sofija Houpa un Henrijs Malhals.

Informācija par BE PART aktivitātēm rodama šeit.

 Atpakaļ