BEPART asambleja // raidstacija “Lumsden Live”No 18. līdz 22. maijam Skotijā norisināsies starptautiskās sadarbības programmas BEPART pirmā asambleja, kuras rīkotāja ir Skotijas Tēlniecības darbnīca (Scottish Sculpture Workshop – SSW). Šī ir pirmā tikšanās četru asambleju sērijā, no kurām pēdējā notiks Rīgā 2023. gadā. Šī gada asambleja notiks radio translācijas veidā, raidot no Lamsdenas ciemata Skotijā, un tās centrālā tēma būs VARA un varas ietekme uz vietējās kopienas darbībām.

Raidstaciju “Lumsden Live” veido sadarbības programmu grupa, kuras sastāvā ir: Maksina Smita (Maxine Smith) – vietējā iedzīvotājā, kopienas aktīviste un uzņēmēja, Andžela Meina (Angela Main) – vietējā iedzīvotāja un māksliniece, Marks Vernons (Mark Vernon) – mākslinieks, Glāzgovas mākslas radiostacijas Radiophrenia dibinātājs un SSW komanda. Programmas tiks raidītas no pagaidu studijas, kas atrodas pie SSW Tēlniecības darbnīcas Aberdīnšīras lauku apvidū, visu diennakti no otrdienas, 18. maija, plkst. 8:00 līdz 22:00 līdz sestdienas, 22. maija, plkst. 22:00 pēc GMT.

“Lumsden Live” pārraides varēs klausīties arī www.lumsden.live vai 87,9 FM radio frekvencē – tie, kuri atrodas Lamsdenā.

Sadarbojoties ar vietējo kopienu un BEPART partneru tīklu, radio programma sekos līdzi vietējās kopienas darbībai, kas ir veicinājusi un turpina panākt pārmaiņas institucionālā, vietējā un starptautiskā mērogā. Vēstījumos par to, kā un kāpēc cilvēki apvienojas, lai darbotos kopienas interesēs, dalīsies gan vietējās apkaimes iedzīvotāji, gan visdažādākie cilvēki no visas pasaules. Programmā paredzētas ilgtermiņa diskusijas ar aktīvistiem un māksliniekiem, pārdomas par vietējo ainavu, tāpat klausītāji tiks iepazīstināti ar BEPART projektiem Eiropā, tiks dots vārds Lamsdenas iedzīvotājiem un rīkotas tiešraides debates un diskusijas ar vietējām grupām.

Ceram, ka “Lumsden Live” raidstacijas projekts palīdzēs labāk izprast līdzdalības praktiskās iespējas, mācīties no visdažādāko cilvēku pieredzēm un kontekstiem, kā arī rosināt kopienas kopīgiem spēkiem pārvarēt pašreizējo (un turpmākās) krīzes.

Paralēli “Lumsden Live” raidstacijas darbībai, BEPART kritiskā tīkla dalībnieki – Marwa Arsanios, Lotte van den Berg, Roland Gunst un Fanny Robles – kopā ar BEPART atbalstītājiem strādās pie pirmā līdzdalības ētikas izpētē balstītā “Protokola” uzmetuma. Nedēļas beigās kritiskā tīkla pārstāvji prezentēs protokola uzmetumu “Lumsden Live” radio tiešraidē un uzklausīs mākslinieku, līdzautoru, mākslas organizatoru un SSW kopienas locekļu atsauksmes un vērtējumu. 

BE PART ir četrus gadus ilgs starptautisks organizatoriskās attīstības projekts, kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību mākslā. To īsteno 10 Eiropas Savienības valstu organizācijas, tostarp LJTI, un vairāki ārpus ES esoši sadarbības partneri. BE PART pēta un kritiski analizē līdzdalīgās mākslas prakses un politiku, kā arī veic pasākumus pēc iespējas dažādu sabiedrības kopienu iesaistīšanai mākslas procesu līdzveidošanā – lai tās ne tikai formāli, bet arī praktiski varētu dalīties ar savā pieredzē un specifiskajās zināšanās. Šī projekta ietvaros tiek radīti jauni mākslas darbi, kuru pamatā ir horizontāla un cieņpilna mākslinieku, indivīdu un kopienas savstarpējā sadarbība, kā arī pētīti decentralizēti lēmumu pieņemšanas modeļi, kas paredz vietējo iedzīvotāju, mākslinieku un citu dalībnieku iesaisti. Līdzautoru pienesums mākslas darbā tiek atbilstoši novērtēts un atalgots, un visi projekta dalībnieki tiek pieminēti kā veidotāji.

BE PART projektu atbalsta Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”. Eiropas Komisijas atbalsts šai programmai neietekmē tās saturu, kurā atspoguļots dalībnieku viedoklis, kā arī Komisija neuzņemas atbildību par jebkāda veida projektā ietvertās informācijas izmantošanu. Atpakaļ