Baltic Transfer: latviešu mākslinieki Berlīnē un Varšavā2019. gada rudenī ar Baltijas Kultūras fonda atbalstu uzsākām jaunu projektu “Baltic Transfer” kopā ar Valsts Jaunatnes teātri Viļņā un Vaba Lava skatuvi Tallinā ar mērķi nodrošināt Baltijas teātra mākslinieku viesizrādes starptautiskos teātra forumos Berlīnē un Varšavā un veicināt sadarbību Baltijas mākslinieku starpā.
2020. gada 27.-30. maijā Valters Sīlis un Kate Krolle ar kopīgu Dirty Deal Teatro iestudētu jaundarbu piedalīsies Berlīnes teātra Volksbühne rīkotajā starpkultūru festivālā POSTWEST , kura centrā ir Austrumeiropas teātris un identitātes jautājumi sociālu un politisku izmaiņu kontekstā. Savukārt, 2020. gada novembrī Baltijas teātra viesizrāžu programmu rīkos Varšavas teātris TR Warszawa, kurā arī piedalīsies latviešu mākslinieki.
Papildus viesizrādēm projekta partneri Viļņā, Tallinā un Rīgā 2019.-2020. gada laikā rīko jauno Baltijas mākslinieku tikšanās un diskusijas, kurās līdz šim piedalījušies jaunie Baltijas teātra mākslinieki Egle Švedkauskaite, Kamile Gudmonaite, Arturas Bumšteinas, Ieva Džindža un Arnita Jaunsubrēna.

“Baltic Transfer” notiek ar Baltijas Kultūras fonda, teātru Volksbühne un TR Warszawa atbalstu.

PIeteikšanās jaunajam Baltijas Kultūras finds projketu konkursam ir atvērta līdz 2020. gada 20. februārim>
Visa informācija šeit.Atpakaļ