Theatre Expanded otrajā posmā piedalīsies seši māksliniekiDalībai “Theatre Expanded” otrajā posmā konkursa kārtībā ir izvēlēti seši jauni un daudzsološi mākslinieki – horeogrāfi Ieva Gaurilčikaite un Krišjānis Sants, dramaturgs Jānis Balodis, režisore Māra Gaņģe, aktrise Dace Šteinerte un dramaturģe Laura Lapiņa. No februāra līdz maijam mākslinieki piedalīsies pieredzes apmaiņas un apmācību programmā un strādās pie mākslinieciskās intervences idejas.

Jaunrades programma „Theatre Expanded II” pēta un ar mākslas intervenču starpniecību izmēģina sadarboties ar citām nozarēm (izglītība, zinātne, ekonomika, politika, sociālās jomas, tehnoloģijas u.c.), lai radītu jaunus produktus, pakalpojumus, organizācijas, struktūras, ekosistēmas vai pat alternatīvas realitātes. Programmas mērķis ir sniegt teātra māksliniekiem jaunu izpratni par laikmetīgās skatuves mākslas un citu mākslas jomu attīstības potenciālu un virzieniem, profesionālas zināšanas un iemaņas, kas noderēs, iesaistoties starptautiskos un starpdisciplināros procesos un projektos, kā arī impulsu attīstīt jaunus nestandarta ceļus profesionālās karjeras veidošanai, savu zināšanu un prasmju praktiskai pielietošanai.

22. februārī Vaba Lava teātrī Tallinā notiks Berlīnē rezidējošā amerikāņu mākslinieka Krisa Kondeka meistarklase, 15.-17. martā mākslinieki dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinkiem, kur tiksies ar iniciatīvas bios.fi pārstāvi Pāvo Jarvensivu, Economic Space Agency arhitektu Pekko Koskinenu, Helsinku mākslas universitātes maģistrantūras programmas “Ekoloģija un laikmetīgā performance” vadītāju Kiru Orailiju un citiem, 6. aprīlī Tallinā apmeklēs Helsinku mākslas universitātes pasniedzēja, skatuves mākslas izpētes centra TeaK pētnieka Kai Lehikoinena lekciju un radošo darbnīcu.

Maijā mākslinieki īstenos mākslas intervences sadarbībā ar ārvalstu dramaturgiem un mākslas intervenču pētniekiem un profesionāļiem no citām, ar mākslu nesaistītām nozarēm.

Programmu īsteno Latvijas Jaunā teātra institūts sadarbībā ar Igaunijas teātra centru „Vaba Lava”. Atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 Atpakaļ