Septiņi mākslinieki piesaka mākslas intervences

IMG_8541

Latvijas Jaunā teātra institūts ir uzsācis projekta “Theatre Expanded” otro daļu, lai kopā ar pieciem māksliniekiem attīstītu un izmēģinātu mākslas intervences idejas. Termins “mākslas intervence” ir mākslas prakse, kas mijiedarbojas ar kādu struktūru vai situāciju – citu mākslas darbu, skatītāju, institūciju vai publisko telpu. Mūsu gadījumā mākslas intervenču mērķis ir mijiedarbe ar noteiktām sociālām vai profesionālām grupām, ar mākslu nesaistītām organizācijām vai nozarēm, lai radītu jaunas perspektīvas un iespējas šo sabiedrības grupu vai jomu attīstībai.

Režisore Māra Gaņģe sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību un redzes speciālistiem pētīs Latvijas teātra pieejamību un atvērtību un nosacījumus vizuālam mākslas pārdzīvojumam cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Horeogrāfi Ieva Gaurilčikaite un Krišjānis Sants sadarbībā ar resursu centru sievietēm  “Marta”  analizēs vardarbības cēloņus un formas un izstrādās spoguļneironu teorijā balstītu spēli dažādām vīriešu grupām. Dramaturgs un teātra veidotājs Jānis Balodis veiks mākslas intervenci banku un finanšu speciālistu prātos, lai pētītu un pārbaudītu alternatīvu ekonomikas modeļu potenciālu. Dramaturģes Lauras Lapiņas mākslas intervence skars valsts pārvaldi, kurā māksliniece labprāt redzētu pārmaiņas attieksmē pret saviem darbiniekiem – valsts ierēdņiem. Režisori Toms Treinis un Mārtiņš Zariņš īstenos mākslas intervenci augu pasaulē, attīstot mākslas un zinātnes sadarbības potenciālu un reflektējot par politisko ekoloģiju un post-antropocēna laikmetu. Mākslas intervenču attīstībā un īstenošanā piedalās arī jaunās teātra producentes Madara Sokolova un Katrīna Dūka.

Lai veiksmīgāk īstenotu mākslinieku ieceres, projekta gaitā tiek organizēti trīs semināri ar teātra kā izglītības un sociālas prakses pētnieci un praktiķi Anni Pāsilu un ekonomisti Anni Kalio (Lahti), dramaturģi Sodju Lotkeri (Prāga) un spēļu dizaineri, alternatīvas sociālās un ekonomiskās telpas pētnieku Peko Koskinenu (Helsinki).

Ieskats pirmajā mākslas intervenču seminārā ar Anni Pāsilu un Anni Kalio Kaņepes Kultūras centrā 2017. gada 3.-5. aprīlī (foto: Andrejs Strokins, Laura Stašāne, Sandra Lapkovska).

 

Programmu īsteno Latvijas Jaunā teātra institūts sadarbībā ar Igaunijas teātra centru „Vaba Lava”. Atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds.Atpakaļ