Magic Carpets rezidence fotogrāfijāsJūnijā kopīgā rezidencē Rīgā strādāja mākslinieki Džanmarija Tozati no Itālijas, Džons Lovs no Lielbritānijas, Kate Krolle, Māra Gaņģe un Krišjānis Elviks no Latvijas. Tās laikā tapušās idejas tiks pārvērstas vizuālās, skaņas un teātra mākslas darbos un piedāvātas skatītājiem festivālā “Homo Novus”. Ieskats rezidences rezultātu prezentācijā 27. jūnijā. Foto un video: Pēteris Vīksna.

Rezidence bija starptautiskās platformas Magic Carpets aktivitāte un notika ar ES programmas “Radošā Eiropa” un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.Atpakaļ