Ekoloģijas filozofija III – Dabas dimensijasMassia rezidenču centrs Igaunijā sadarbībā ar pētnieku Benu Vūdardu (Ben Woodard) aicina uz radošu lasīšanas un izpētes darbnīcu “Ekoloģijas filozofija III – Dabas dimensija”, kas notiks no 14. līdz 20. septembrim.

Ja cilvēks ir dabas turpinājums, kā vislabāk atklāt un aprakstīt šo saikni? Kā noteikt atšķirības starp dzīviem organismiem, nepazeminot daļu līdz formām, kas kalpo tikai cilvēka acīm un prātam? Viens veids, kā to darīt, ir caur dimensijas prizmu skatīt formas un kustības attiecības. Dimensija norāda uz ķermeņa formu, dzīves vidi, dzīvības formu materiālajiem nosacījumiem un to, kā šie apstākļi ietekmē organisma spēju darboties un uztvert. Sēnes dimensija, piemēram, apraksta ne tikai tās formu un trūdēšanas spējas, bet arī sporu mākoņus, kas tās darbības lauku paplašina gan uz augšu, gan sāniem (piemēram, pieķeroties dzīvniekiem). Mikroorganisma spēja kustēties šķiet ierobežota, bet tā ķīmiskās dzīves (fermentācija, slimības, u.c.) ietekmes lauks ir neticami plašs.

Šīs darbnīcas mērķis ir pārdomāt mūsu attiecības ar dažādu dzīvības formu dimensijām un dzīves ciklu, pētot radikāli atšķirīgu telpas un materiālā konteksta izpratni. Darbnīcas dalībnieki strādās ar zinātniskiem, filozofiskiem un kulturoloģiskiem tekstiem par organismu dimensijām, kā arī piedalīsies praktiskos eksperimentos.

Darbnīcas vadītājs Bens Vūdards ir neatkarīgs pētnieks, kurš dzīvo un strādā Vācijā. Viņa izpētes centrā ir naturālisma un ideālisma attiecības garajā 19. gadsimtā (1789-1914). Vairāku publikāciju un grāmatu autors, jaunāko – “Šellinga naturālisms: kustība, telpa un domas spēks”, 2019. gadā publicēja Edinburgas universitāte.

Darbnīcai var pieteikties ikviens interesents, taču tiem māksliniekiem, kuri vēlas pretendēt uz stipendiju ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai, jāpārstāv kāda no skatuves mākslas jomām (teātris, deja, scenogrāfija, dramaturģija, performatīvā kūrēšana) un līdz 2020. gada 7. augustam jāatsūta pieteikums (CV, motivācijas vēstule un kontaktinformācija latviešu valodā) Evai Johansonei uz e-pastu ikstena@gmail.com ar norādi “Pieteikums Massia darbnīcai”. Aicinām pieteikties tos māksliniekus, kuru praksē ir vai nākotnē plānota vieta dabas dimensijai. Pieteikumi tiks izskatīti līdz 12. augustam.

Informācija par darbnīcu angļu valodā

Dalības izmaksas tiek segtas no starptautiskās platformas ACT: Art, Climate, Transition budžeta, ko līdzfinansē ES programma “Radošā Eiropa”.

  

 Atpakaļ