Darba iespējas LJTIBiedrība „Latvijas Jaunā teātra institūts” aicina darbā organizācijas vadītāju un informācijas koordinatoru(i) / radošo producentu(i)

!Jauns dokumentu iesniegšanas termiņš – 29. maijs!

Sakarā ar pārmaiņām organizācijas komandā Latvijas Jaunā teātra institūts meklē divus jaunus pilna laika darbiniekus: organizācijas vadītāju un informācijas koordinatoru(i)/radošo producentu(i).

Piedāvājam ļoti interesantu darbu vienā no dinamiskākajām un progresīvākajām laikmetīgās kultūras organizācijām Latvijā ar teicamu reputāciju vietējā un starptautiskā līmenī – Latvijas Jaunā teātra institūtā (LJTI). LJTI ir neliela nevalstiska un nekomerciāla projektu organizācija, kas strādā ar laikmetīgo teātri, deju un citām skatuves mākslas formām vietējā un starptautiskā līmenī. LJTI paplašina teātra radīšanas, izplatīšanas un uztveres robežas un veicina daudzveidīgas, inovatīvas, atbildīgas un neatkarīgas profesionālās skatuves mākslas attīstību Latvijā. LJTI organizē vienreizējus (viesizrādes, izrāžu producēšana) un ilgtermiņa (Starptautiskais jaunā teātra festivāls „Homo Novus”, Latvijas izrāžu skate, izglītības programmas, informācijas aprite, starptautiskā sadarbība) projektus un pasākumus, dzīvi reaģējot uz procesiem un vajadzībām Latvijas un Eiropas teātrī.

Organizācijas vadītājs(a)

Darba pienākumi:

– Nodrošināt organizācijas vadību un darbību.
– Organizēt un plānot organizācijas stratēģisko virzību, radošo, saimniecisko un finansiālo darbību.
– Veikt radošā(s) vadītāja(s) (tēmu un konteksta izpēte, aktivitāšu iniciēšana, mākslinieku atlase, ideju attīstīšana, programmu veidošana, tekstu radīšana u.c.) un administratīvā(s) vadītāja(s) (projektu sagatavošana un praktiskās realizācijas nodrošināšana) pienākumus.
– Veidot un attīstīt organizācijas komandu atbilstoši radošās darbības programmai un tās realizācijas plānam, noteikt darbinieku slodzi un atalgojumu.
– Tā kā Latvijas Jaunā teātra institūts ir nekomerciāla projektu organizācija bez pastāvīga un garantēta finansējuma, LJTI vadītāja(s) pienākums ir finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai, t.sk. darbinieku atalgojumam, ilgtspējīga finanšu plānošana un menedžments.
– Nodrošināt pilnvērtīgu organizācijas dalību uzsāktajos daudzgadu sadarbības projektos.
– Darbs ietver aktivitātes Latvijā un starptautiski, regulāru komunikāciju ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, nevalstiskajām, valsts un pašvaldības institūcijām un individuāliem māksliniekiem.

Nosacījumi pretendentam:

– Interese un izpratne par laikmetīgo teātri un deju, interese par jomas starpdisciplinārajiem un starptautiskajiem aspektiem, izpratne par nevalstiskā sektora darbību Latvijā.
– Vismaz divu gadu darba pieredze nevalstiskajā sektorā un/vai kādā no kultūras / mākslas jomām Latvijā vai ārvalstīs (var būt arī patstāvīgi iniciēti un / vai producēti mākslas projekti, kas nav saistīti ar konkrētu organizāciju vai institūciju). Pieredze teātrī un / vai dejā tiks uzskatīta par priekšrocību.
– Augstākā izglītība.
– Labas latviešu un angļu valodas zināšanas (citu svešvalodu prasme tiks uzskatīta par priekšrocību).
– Vēlme savu profesionālo dzīvi saistīt ar laikmetīgo teātri.

Iesniedzamie dokumenti (latviešu valodā):

– CV, norādot e-pasta adresi un tālruņa numuru.
– Izglītības dokumenta kopija.
– Pieteikuma vēstule, kas pamato interesi strādāt LJTI, pastāsta par iepriekš īstenotajiem projektiem un ieskicē vīziju par Latvijas Jaunā teātra institūta attīstību plašākā teātra un dejas kontekstā Latvijā un starptautiski.
– Eseja par spilgtāko mākslas pieredzi A4 lapas apjomā.
– Divas ieteikuma vēstules.

Dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. maijs.
Lūdzam tos sūtīt uz e-pastu: contact@theatre.lv ar norādi „LJTI vadītāja vakance”.
Atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz sarunu.

Lai saņemtu atbildes uz būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar organizācijas darba specifiku, interesentus aicinām sazināties ar mums jebkurā laikā līdz dokumentu iesniegšanas termiņa beigām. Informācija: Gundega Laiviņa, gundega@theatre.lv, tālruņa nr. 26516665.

Atalgojums un darba uzsākšana
LJTI vadītāja(s) atalgojums ir atkarīgs no īstenojamo projektu daudzuma un piesaistītā finansējuma apjoma. Līdz šim tas ir svārstījies no 800 līdz 1000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas un ir bijis atbilstīgs vidējam atalgojumam valstī, veicamo pienākumu apjomam un atbildības pakāpei. Atalgojumu veido darba alga un mainīgā daļa, kas piesaistīta konkrētu projektu īstenošanai.

Darba uzsākšana paredz pakāpenisku organizācijas vadības pārņemšanu 2020. gada jūlijā – septembrī kopā ar organizācijas līdzšinējo komandu, par atalgojumu vienojoties atsevišķi (šis periods iekļauj arī pārbaudes laiku), un pilnas slodzes darba uzsākšanu 2020. gada oktobrī. 2020. gada oktobrī – decembrī mēneša atalgojums 900 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas ir garantēts.

Informācijas koordinators(e) / radošais producents(e) 

Darba pienākumi:

– Nodrošināt informācijas aprites funkciju laikmetīgā teātra jomā vietējā un starptautiskā līmenī;
– Koordinēt un papildināt LJTI bibliotēku un datu bāzi mājas lapā theatre.lv;
– Piedalīties projekta „Latvijas izrāžu skate” koncepcijas izstrādē un īstenošanā;
– Pārstāvēt Latvijas teātri starptautiskajās organizācijās;
– Koordinēt LJTI publicitāti, t.sk. sociālajos tīklos;
– Piedalīties finansējuma piesaistē;
– Veikt radošā(s) producenta(es) pienākumus laikmetīgā teātra un dejas jomā: projektu iniciēšana, sagatavošana, praktiskā realizācija, finanšu menedžments, lietvedība.

Nosacījumi pretendentam:

– Interese un izpratne par laikmetīgo teātri un deju, interese par jomas starpdisciplinārajiem un starptautiskajiem aspektiem, izpratne par nevalstiskā sektora darbību Latvijā.
– Pieredze producēšanas darbā kādā no laikmetīgās kultūras / mākslas jomām Latvijā vai ārvalstīs (var būt arī patstāvīgi iniciēti un / vai producēti laikmetīgās mākslas projekti, kas nav saistīti ar konkrētu organizāciju vai institūciju). Pieredze teātrī un / vai dejā tiks uzskatīta par priekšrocību.
– Augstākā izglītība.
– Laba valodas izjūta un pieredze darbā ar tekstiem latviešu un angļu valodā.
– Labas latviešu un angļu valodas zināšanas (citu svešvalodu prasme tiks uzskatīta par priekšrocību).

Iesniedzamie dokumenti (latviešu valodā):

– CV, norādot e-pasta adresi un tālruņa numuru.
– Izglītības dokumenta kopija.
– Pieteikuma vēstule, kas pamato interesi strādāt LJTI un pastāsta par iepriekš īstenotajiem projektiem.
– Viena ieteikuma vēstule.

Dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. maijs.
Lūdzam tos sūtīt uz e-pastu: contact@theatre.lv ar norādi „LJTI radošais producents”.
Atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz sarunu.

Informācija: Gundega Laiviņa, gundega@theatre.lv, tālruņa nr. 26516665.

Atalgojums un darba uzsākšana
LJTI informācijas koordinatora(es) un radošā(s) producenta(es) mēneša atalgojumu veido darba alga 390 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas par informācijas koordinatora darbu un mainīgā atalgojuma daļa, kas atkarīga no darba un piesaistītā finansējuma apjoma konkrētos projektos, kuros darbinieks veic radošā producenta pienākumus.

Darba uzsākšana – 2020. gada jūnijā.

! Izskatīsim arī kolektīvus pieteikumus no vairākām personām, kas vēlas apvienoties, lai vadītu Latvijas Jaunā teātra institūtu un veidotu māksliniecisko programmu ! Atpakaļ