Aicinām komandā jaunu kuratori(u)No 2017. līdz 2021. gadam Latvijas Jaunā teātra institūts (LJTI) ir jaunas, ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansētas starptautiskas platformas “Magic Carpets” dalībnieks. Viens no šīs platformas uzdevumiem ir dot iespēju pavisam jauniem kuratoriem un producentiem sākt strādāt profesijā. Tādēļ aicinām nepilnas slodzes darbā gados un pasaules redzējumā jaunu, zinātkāru, atbildīgu, starpdisciplināri domājošu kuratori(u) / producenti(u) LJTI aktivitāšu iniciēšanai un koordinēšanai platformā. Darbs ietver arī dalību vienā no platformas pasākumiem – jauno kuratoru profesionālās izaugsmes programmā, kas notiks dažādās valstīs platformas darbības laikā.

Platformā līdzās LJTI darbojas 13 vizuālās mākslas, arhitektūras, teātra un citu jomu organizācijas no dažādām Eiropas valstīm – Kauņas  biennāle, Kunstrepublik Berlin, Folkestone Fringe (Folkstouna), Latitudo Roma, LAB852 (Zagreba), Prāgas biennāle, Starptautiskā vizuālās mākslas biennāle EVA (Limerika), META kultūras fonds (Bukareste), Tbilisi Laikmetīgās mākslas centrs, Ideias Emergentes (Porto), Vroclavas Industriālās mākslas festivāls, Novo Kulturno Naselje (Novisada). Platformas mērķis ir ar dažādu aktivitāšu starpniecību veicināt jauno mākslinieku un kuratoru mobilitāti un iesaisti starptautiskos un starpdisciplināros projektos, kas saistīti ar dažādu kopienu līdzdalību laikmetīgās mākslas procesos un aktivitātēm pilsētvidē. Latvijā platformas publisko pasākumu ietvars būs Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”.

Latvijas Jaunā teātra institūts ir nevalstiska un nekomerciāla projektu organizācija, kas strādā ar laikmetīgo teātri, deju un citām skatuves mākslas formām vietējā un starptautiskā līmenī. LJTI paplašina teātra radīšanas, izplatīšanas un uztveres robežas un veicina daudzveidīgas, inovatīvas, atbildīgas un neatkarīgas profesionālās skatuves mākslas attīstību Latvijā. LJTI organizē vienreizējus (viesizrādes, izrāžu producēšana) un ilgtermiņa (festivāli, izglītības programmas, informācijas aprite, starptautiskā sadarbība) projektus un pasākumus, dzīvi reaģējot uz procesiem un vajadzībām Latvijas un Eiropas teātrī.

Darba apraksts:
– Darbs ietver gan kuratora (tēmu un konteksta izpēte, mākslinieku atlase, ideju attīstīšana, teksti u.c.), gan producenta (projektu praktiskā realizācija, finanšu menedžments, lietvedība) pienākumus, kā arī dalību profesionālās tālākizglītības programmā, kas tiks īstenota sadarbībā ar platformas partneriem.
– Darbs ietver aktivitātes Latvijā un starptautiski, regulāru komunikāciju ar platformas dalībniekiem, izpēti un darbu ar jauniem māksliniekiem, projektu iniciēšanu un īstenošanu un ciešu sadarbību ar publisko telpu, dažādām kopienām un indivīdiem.
– Kuratora pienākumu vidū ir arī līdzfinansējuma piesaiste, projektu un atskaišu sagatavošana, ar projektu saistītās lietvedības kārtošana un citas praktiskas lietas.
– Darbs ir izteikti starpdisciplinārs, jo tajā satiekas laikmetīgais teātris, vizuālā māksla, dokumentalitāte, arhitektūra, intervence publiskajā telpā.
– Visas aktivitātes notiek ciešā sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūta komandu.
– Darbs nav pilnas slodzes un to var apvienot ar mācībām vai citiem radošiem projektiem, kā arī ar citu nepilnas slodzes darbu.

Piedāvājam darba samaksu, kas atbilst vidējam atalgojumam par nepilnas slodzes un laika darbu laikmetīgās kultūras nevalstiskajā sektorā, veicamo pienākumu apjomam un atbildības pakāpei. Papildus piedāvājam iespēju piedalīties pilnībā apmaksātā profesionālās tālākizglītības programmā.

Nosacījumi pretendentiem:
– Interese un izpratne par laikmetīgo mākslu, īpaši tās starpdisciplinārajiem aspektiem.
– Vismaz divi patstāvīgi iniciēti un / vai producēti laikmetīgās mākslas projekti (jebkura joma, tomēr pieredze teātrī un/vai vizuālajā mākslā tiks uzskatīta par priekšrocību).
– Augstākā izglītība (pabeigta vai procesā).
– Labas latviešu un angļu valodas zināšanas (citu svešvalodu prasme tiks uzskatīta par priekšrocību).
– Gatavība piedalīties platformas profesionālās tālākizglītības programmā (dalībai programmā ir noteikts vecuma ierobežojums līdz 30 gadiem).
– Vēlme savu profesionālo dzīvi saistīt ar laikmetīgā teātra / mākslas kuratora / producenta profesiju.

Iesniedzamie dokumenti (latviešu valodā):
– CV, norādot e-pasta adresi un tālruņa numuru.
– Izglītības dokuments vai augstskolas apliecinājums par studijām konkrētajā augstskolā.
– Pieteikuma vēstule (viena A4 lapa), kas ietver spilgtākās mākslas pieredzes aprakstu, īsi pastāsta par iepriekš īstenotajiem projektiem un ieskicē, ko jūs gribētu paveikt laikmetīgās mākslas jomā.
– Viena ieteikuma vēstule.

Dokumentu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 15. novembris.
Lūdzam tos sūtīt uz epastu: gundega@theatre.lv ar norādi Magic Carpets.
Informācija: gundega@theatre.lv vai 26516665.
Atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz sarunu laikā no 15. līdz 17. novembrim.

Darbs sākas ar jauno kuratoru pieredzes apmaiņas braucienu uz Kauņas biennāli 21.-26. novembrī.Atpakaļ