Starptautiskajam jaunā teātra festivālam “Homo Novus” šogad 25

Atcelts, pārdomāts un radīts no jauna - festivāls "Homo Novus" aicina uz 15 klātienes notikumiem Rīgā un Cēsīs no 28. augusta līdz 10. septembrim.

Oktobrī Rīgā notiks IETM tīkla Baltijas tikšanās

Baltijas pārstāvji tiksies Rīgā ar mērķi meklēt kopējas sadarbības formas un risinājumus jaunajā situācijā IETM plenārsēdes ietvaros.

Pārmaiņas Latvijas Jaunā teātra institūta komandā

Latvijas Jaunā teātra institūta komandai pievienojas mākslinieciskā vadītāja Beka Bergere, informācijas koordinators Evarts Melnalksnis un projekta “ACT: māksla, klimats un pārmaiņas” vadītāja Eva Johansone.

Ar LJTI atbalstu mākslinieki no Latvijas piedalās starptautiskās rezidencēs

Augustā un septembrī teātra, dejas un performaces mākslinieki Kate Krolle, Laura Kušķe un Klāvs Mellis piedalīsies rezidencēs un pieredzes apmaiņas programmās Šveicē un Igaunijā.

Magic Carpets projekts Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

No 2020. gada marta līdz augustam LJTI realizē starptautiskās platformas "Magic Carpets" rezidenču projektu sadarbībā ar Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem.