Onassis AiR izpētes un rezidenču programmaOnassis AiR ir mākslinieciskās izpētas un rezidenču programma, kas uzsāks darbu 2019. gadā. Tās mērķis ir piedāvāt laiku mācīties, mainīties, iedziļināties, izvēloties darīt vai nedarīt, galveno uzmanību pievēršot radošajam procesam un netiecoties uz rezultātu/ izrādi kā gala produktu.

Rezidences mākslinieki uzturēsies Atēnu centrā un ir aicināti uz savstarpēju ideju apmaiņu un komunikāciju, neatkarīgi no vecuma un profesionālās pieredzes. Rezidences ideja ir veidot mākslinieku kopienu kā ekosistēmu, kur cilvēki tiekās, strādā, domā un ēd kopā bez kārtējā pirmizrādes vai darba atrādīšanas termiņa.

Onassis AiR atbalsta grieķu un citu valstu māksliniekus un kuratorus, kuri strādā performatīvajās disciplīnās un vēlas padziļināt, pārdomāt vai mainīt savu praksi un metodoloģiju bez ierobežojumiem un nosacījumiem, ko uzliek parastais darba radīšanas cikls.

Onassis AiR starptautiskā kuratoru un reizdences mākslinieku programma ir vienu mēnesi gara, individuāla  mākslinieciskās izpētes rezidence, kas domāta māksliniekiem, kuratoriem un citiem, kas nodarbojas ar radošu praksi un kuriem ir konkrēta izpētes tēma vai projekts, pie kura strādāt tālāk. Pieredzes līmenim konkrētajā tēmā nav nozīmes.

Onassis AiR sedz:
– starptautiskos un vietējos ceļa izdevumus;
– radošo stipendiju 1300 eur mēnesī;
– materiāltehniskos izdevumus līdz 1500 eur mēnesī
– dzīvošanu Atēnās;
– brīvpusdienas 5 dienas nedēļā.

Papildus Onassis AiR nodrošina studiju individuālam darbam un studiju kolektīvām praksēm, audiovizuālu un gaismu tehniku,  konsultācijas ar mentoru par sava projekta attīstību, kā arī iespēju apmeklēt visus Onassis centra rīkotos pasākumus, lekcijas, darbnīcas un izrādes,

Pieteikuma forma: Onassis AiR
Pieteikumus pieņem līdz 26. novembra 12.00.
Atalsītie kandidāti 2019. gada martā tiks uzaicināti uz individuālu interviju ar Onassis AiR komandu. Rezultāti tiks paziņoti 2019. gada aprīlī.

Jautājums par pieteikumu lūdzu adresēt air@onassis.org

Izsmeļošu informāciju par Onassis AiR rezidenēm skatīt šeitAtpakaļ