Maģistra programma horeogrāfijā KopenhāgenāDānijas Nacionālā skatuves mākslu akadēmija 2020. gadā piedāvā jaunu, pilna laika divu gadu maģistra programmu horeogrāfijā, kas aptver fizisko praksi un horeogrāfijas praksi, pievēršot padziļinātu uzmanību saiknei un attiecībām starp abām un potenciālam, ka rada šīs attiecības. Tāpat vērība tiks pievērsta konteksta nozīmei horeogrāfiskajā praksē, kas iekļauj ne tikai vietas, formāta un dalībnieku izvēli, bet arī darba procesa apzinātu veidošanu kā horeogrāfisku elementu.

Šī maģistra programma ir daļa no Ziemeļvalstu Horeogrāfijas platformas, kurā notiek regulāra sadarbība ar studentiem no dejas maģistra programmām citās Ziemeļvalstu akadēmijās – KHIO (Oslo), Uniarts (Stokholma), Uniarts (Helsinki).

Studijas notiek angļu valodā un uz tām var pieteikties ārvalstu studenti, kam ir bakalaura grāds mākslās.
Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un studiju saraksts tiks publicēts 10. decembrī šeit

Pieteikšanās studijām no 2020. gada 10. decembra līdz 31. janvārim

Uzmanību! 10. decembrī 19.00-20.30 notiks informatīvs vakars par programmu un iestājpārbaudījumiem un tam var pieslēgties tiešsaistē FACEBOOK  lapā

 

 

 Atpakaļ