Live Works Vol 6.LIVE WORKS ir platforma, kas piedāvā radošo rezidenci deviņu konkursa kārtā atlasītu projektu izstrādei Centrale Fies centrā Itālijas pilsētā Dro no 7. līdz 17. jūlijam, ka arī jaundarbu prezentāciju Skatuves mākslas festivālā Drodesera 20.-22. jūlijā.

Konkursam ir aicināti pieteikties mākslinieki, kas darbojas performances, teātra, dejas, skaņas, jauno mediju un citās jomās un ir ieinteresēti aplūkot performativitāti plašākā kontekstā par ķermenisku reprezentāciju. Dalībnieki var būt jebkura vecuma un nākt no visas pasaules. Pieteikumus var sūtīt indivīdi vai grupas, piesakot vienu projektu. Konkursā tiek pieņemtas tikai vēl nerealizētu projektu idejas vai ilgtermiņa projekti, kurus nepieciešams attīstīt un/vai pabeigt.

LIVE WORKS kuratori Barbara Boninseņa, Simons Frangi un Daniels Blanga Gabejs atlasīs 9 projektus, kuriem tiks nodrošināta 10 dienu ilga radošā reizdence Centrale Fies centrā, kas atrodas majestātiskā bijušajā spēkstacijā kalnos Dro pilsētas tuvumā. Papildus katrs projekts saņems 1500 eiro lielu budžetu dalībnieku ceļa un izrādes tehnisko izdevumu segšanai. Rezidences laikā mākslinieki saņems dažāda veida atbalstu darba konceptuālajai un tehiskajai attīstībai.

Rezidencē tapušie darbi tiks izrādīti Skatuves mākslas festivālā Drodesera 20., 21. un 22. jūlijā plašai starptautiskai publikai.

Projektu pieteikumus pieņem līdz 2. aprīlim tiešsaistē: https://liveworks.wufoo.eu/forms/q5xqu8r1eqvo43/
Piesakoties jāsamaksā reģistrācijas maksa 24 eiro.

LIVE WORKS ir platforma, kas ir veltīta laikmetīgās skatuves mākslas praksēm, ar mērķi paplašināt un padziļināt priekšstatu par izrādi. LIVE WORKS platforma tika radīta 2013. gadā.

Informācija: liveworksaward.com
Lai saņemtu sīkāku informāciju, sūtiet epastu uz liveworks@centralefies.it

 Atpakaļ