Izglītības iespējas režisoriem Prāgā, horeogrāfiem Amsterdamā un kuratoriem ZalcburgāMaģistra programma angļu valodā objektu teātra un devised theatre režijā DAMU universitātē Prāgā. Studijas piedāvā apgūt izrāžu režiju devised theatre tehnikā, kur izrādes sāk veidot no nulles, nebalstoties esošā lugā vai citā uzrakstītā tekstā, bet radot materiālu procesa laikā un sadarbībā ar izrādes komandu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta darbam ar vizuālitāti, telpu, objektiem un tehniski vienkāršiem medijiem.
Studenti apgūs konceptuāla pieeju izpētei  un darba veidošanai, mācīsies strādāt ar autentiskiem, atrastiem un pašu radītiem materiāliem (ne tikai interpretēt jau esošu materiālu), attīstīt dažādas dramaturģiskas struktūras, strādāt ar izpildītājiem un veidot izrādes scenogrāfiju.
Kursa vadītāja ir dramaturģe un dažādu starptautisku programmu kuratore Sodja Lotkere,  kas cita starpā ir bijusi Prāgas Kvadrinnāles mākslinieciskā vadītāja no 2008. līdz 2015. gadam.
Studija maksa ir 8470 eiro

Pieteikšanās līdz 2019. gada 15. februārim.
Informācija par studijām šeit

******
SNDO (School for New Dance Development) ir dejas skola Amsterdamā, kas devusi izglītību daudziem progresīviem un spilgtiem dejas māksliniekiem. SNDO 4 gadu, pilna laika bakalaura līmeņa programma horeogrāfijā piedāvā apgūt plašāku kustību valodu, pielietot performatīvu praksi, paplašināt savus uzskatus, apzināt mākslinieciskās izvēles un mākslas darba ietekmi estētiskā, sociālā un politiskā kontekstā.
SNDO jauno studentu atlases konkurss notiks 21., 22., 23. martā Amsterdamā. Konkursā iekļautas tehnikas klases, improvizācija, solo darbs un pārrunas.

Mācības sāksies 2019. gada rudenī. Maksa par mācību gadu Nīderlandē ir vidēji 2000 eur.

Pieteikšanās līdz 2019. gada 11. februārim.
Informācija un pieteikuma anketa šeit

*********

Tiem, kas pārvalda vācu valodu, ir iespēja pieteikties divu semestru kursam “Curation in The Performing Arts” Zalcburgas Paris Lodron universitātē 2019./2020. mācību gadā. Kurss sniedz padziļinātas teorētiskās, metodoloģiskās un praktiskās zināšanas par laikmetīgās skatuves mākslas kuratora darbu. Pasniedzēju vidū ir virkne vadošo starptautisku kuratoru.

Kurss sāksies 2019. gada oktobrī. Mācību maksa ir 5500 eur.

Pieteikšanās līdz 2019. gada 1. maijam.
Informācija par kursu šeit

 Atpakaļ