Iespēja pieteikties Eiropas solidaritātes kultūras fonda finansējumamEiropas solidaritātes kultūras fonds aicina pieteikt finansējumam kultūras iniciatīvas, kas globālās pandēmijas krīzē stiprina Eiropas solidaritāti un ideju par Eiropu kā kopīgu publisku telpu.
Pieteikties var vairākas reizes gadā. Pirmā šī gada kārta noslēdzās 27. aprīlī, nākamā sāksies 22. jūnijā ar termiņu 14. jūlijā.

Fonds atbalsta gan liela, gan maza apjoma radošas iniciatīvas. Pieteikumus var iesniegt gan indivīdi, gan organizācijas no visiem kultūras un pilsoniskas sabiedrības sektoriem ar idejām un iniciatīvām, kas:

– paplašina ideju par Eiropu kā atvērtu un kopīgu publisko telpu ikvienam laikā, kad pieaug norobežošanās un nacionālo interešu vadītu lēmumu pieņemšana;
– apliecina pārrobežu solidaritāti ar dažādiem cilvēkiem un kopienām;
– dalās ar solidaritātes pieredzi, zināšanām, prasmēm, idejām, stāstiem un resursiem Eiropā, īpaši ārpus ierastā publiskā uzmanības loka;
– uztur cilvēku savstarpējo mijiedarbi ārpus Eiropas robežām ceļojumu ierobežojumu un socialās distancēšanās laikā;
– uztur Eiropas mēroga kultūras dzīvi un sociālo pieredzi, un sagatavo augsni kultūras atmodai Eiropā pēc krīzes;
– attīsta jaunas pieejas kultūras darbā un jaunas sadarbības pāri sektoru robežām, kas cietuši krīzes dēļ.

Fonds piedāvā dažādu apjomu grantus:

€5.000 – 15.000 (5 – 10 atbalstītu projektu vienā kārtā)
€15.000 – 30.000 (2 – 3 atbalstītu projektu vienā kārtā)
€30.000 – 50.000 (1 – 2 atbalstītu projektu vienā kārtā)

Finansējums paredzēts gan jaunas darbības uzsākšanas pamatkapitālam, gan jau eksistējošu iniciatīvu paplašināšanai Eiropas mērogā un to var lietot materiālu un biroja izmaksām, tiešsaistes darba rīkiem, kā arī ekspertu un darbinieku atlīdzībām.

Īpaša prioritāte ir pieteikumiem no reģioniem, kur šobrīd nav vai ir ierobežots ārkārtas atbalsts kultūras un radošā sektora darbībai, kā arī pieteikumiem no cilvēkiem un kopienam, kuri saskaras ar diskrimināciju rases, kultūras vai etniskās izcelsmes dēļ, cilvēkiem ar invaliditāti un LGBTQ+ kopienas pārstāvjiem.

Sīkāka informāciaj par nosacījumiem un pieteikšanos šeitAtpakaļ