HZT Berlīnē uzņem dejas māksliniekus bakalaura programmāBakalaura programma “Deja, konteksts, horeogrāfija” atzītajā dejas skolā HZT Berlīnē piedāvā pilna laika 3 gadu studijas horeogrāfijas teorijā un praksē. Programma ir veidota ciešā sadarbībā ar Berlīnes dejas scēnu, HZT maģistra programmu un starptautiskiem viespasniedzējiem. Liela uzmanība tiek pievērsta katra studenta mākslinieciskajiem mērķiem un iedrošina meklēt eksperimentālu pieeju dejai un horeogrāfijai.

Pieteikšanās līdz 1. martam. Pēc iepazīšanās ar pieteikumiem, izvēlētie kandidāti tiks aicināti uz iestājeksāmeniem Berlīnē 2020. gada jūnijā.

Informācija un pieteikšanās ŠEITAtpakaļ