Fresh Perspectives 1, 2, 3, 4 publikācijasFresh Perspectives ir publikāciju sērija, kas pēta laikmetīgās mākslas sektora saistību un mijiedarbību ar šodienas realitātes svarīgākajiem problēmjautājumiem un sniedz neatkarīgu ekspertu skatījumu uz mākslas un kultūras prakses nozīmi indivīda un sabiedrības dzīvē.

Līdz šim ir izdotas četras publikācijas. Fresh Perspectives 1 ir veltīts mākslai un ekonomikai, 2 – mākslai un teritorijām, 3 – mākslai un ekoloģijai, 4 – mākslai un politikai.

Visas publikācijas ir lejuplādejamas pdf. formātā starptautiskās teātra organizācijas IETM mājas lapā:  Fresh Perspectives 

 Atpakaļ