Aicina iesniegt pieteikumus “Radošās Eiropas” mobilitātes programmā “i-Portunus”Jauna “Radošās Eiropas” programma i-Portunus izsludina projektu konkursu, kas atbalsta īstermiņa (15–85 dienas) starptautiskas mobilitātes iespējas individuāliem māksliniekiem, kas darbojas teātra, dejas un vizuālās mākslas jomā un dzīvo kādā no Eiropas Savienības valstīm. Brauciens jāveic laika posmā no 15. jūnija līdz 31. decembrim. Brauciena mērķim ir jābūt konkrētam un skaidri definētam, piemēram, veidot starptautisku sadarbību, iesaistīties rezidencēs, kuru rezultātā top jauna izrāde, vai citā profesionālās attīstības projektā, uzstāties vai strādāt ar vietējām kopienām.

Pirmā konkursa projektu iesniegšanas termiņš ir 15. maijs, rezultāti – pēc 7. jūnija.

Pieteikumā jāiekļauj:
– projekta apraksts un tā mērķis;
– izklāsts par to, kā brauciens ļaus sasniegt izvirzīto mērķi;
– dokumenti, kas apliecina, ka projekta iecere un plāns ir saskaņoti ar partneri vai uzņemošo organizāciju.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Ar nosacījumiem, atlases kritērijiem un bieži uzdotiem jautājumiem var iepzīties šeit.Atpakaļ