IETM starptautiskā tikšanās Rīgā apvienoja diskusijās Baltijas – Somijas reģiona profesionāļusĢertrūdes ielas teātrī 1. un 2. oktobrī norisinājās IETM plenārsēdes Baltijas – Somijas reģiona tikšanās. Tās mērķis bija pulcēt vienkopus reģiona skatuves mākslu pārstāvju – māksliniekus un producentus, lai diskutētu par šā brīža situāciju un to, kā virzīties nākotnē, veiksmīgāk sadarbojoties un apmainoties ar zināšanām un pieredzi. Covid-19 radīto ceļošanas ierobežojumu dēļ starptautiskās sarunas notika tiešsaistē. Arī IETM plenārsēdes uzrunas tika īstenotas tiešsaistē. Galvenajā tikšanās sadaļā starp četriem uzaicinātajiem referentiem no dažādām pasaules vietām bija arī LJTI ilggadējā vadītāja Gundega Laiviņa.

Sarunā no Baltijas – Somijas reģiona piedalījās Somijas Dejas informācijas centra speciālisti, mākslinieki no “Wauhaus” teātra kolektīva, Nacionālā Kauņas drāmas teātra, Kauņas Kamerteātra un “Baltoscandal” festivāla pārstāvji, kā arī neatkarīgi producenti. Savukārt Latviju pārstāvēja plašs loks ar teātra pētniekiem, māksliniekiem un producentiem. Kopējās tikšanās laikā dažādo institūciju pārstāvji iepazīstināja ar dažādiem aspektiem un pārdomām, ar kurām saskārušies Covid-19 krīzes laikā un savā darbībā kopumā. Tika iezīmētas kopējās tencendes tam, kā teātris piemērojās jaunajiem apstākļiem, veidojot izrādes un mākslas darbus, kas pieejami digitālajā vidē un nereti tiek arī mēģināti tiešsaistē. Kāds dejas izrādes gadījums raksturoja procesu, kurā iepriekš par problemātisku uztverta izrāde tās mazās auditorijas un nepieciešamības pēc plašas telpas dēļ jaunajos apstākļos kļuva ļoti piemērota izrādīšanai gan Latvijā, gan ārzemēs, veicinot iepriekš nenotikušu sadarbību Baltijas reģionā. Tika sniegti vairāki piemēri, kuros tiešsaistes vidē radīti apstākļi kopā būšanas sajūtai, reflektējot par teātra kā klātesamības mākslu un to, cik nepieciešama skatītājam ir iesaistīšanās. Domājot par iespējām jaunajos apstākļos veidot starptautiskus festivālus, viens no piemēriem bija šā gada festivāla “Homo Novus” pieredze, kurā starptautiski mākslinieki piedalījās, sadarbojoties ar vietējiem māksliniekiem izrāžu radīšanā tiešsaistē, tādējādi ietaupot ceļošanas un uzturēšanās izdevumus, kā arī mazinot ceļošanas atstāto iespaidu uz ekoloģiju. Covid-19 krīzes risinājumi tādējādi tika skatīti plašākās klimata krīzes kontekstā. Nozīmīga tēma Baltijas – Somijas reģiona tikšanās laikā bija vēlme ciešāk sadarboties un iespējamo stratēģiju meklēšana, lai to panāktu.

Otrās dienas tikšanās laikā, kurā piedalījās Latvijas mākslinieki un producenti, diskusijas skāra Latvijas teātra vides apstākļus, nodokļu un kultūrpolitikas virzienu teātra, dejas un cirka mākslās. Sarunas dalībnieki ļoti aktīvi iesaistījās savstarpējās sarunās un izteica gandarījumu par iespēju satikties un runāt par aktuālo procesu. Tikšanās laikā izvirzītās idejas iecerēts aktualizēt arī turpmākajās NVO sektora sarunās ar kultūrpolitikas veidotājiem. 

Apspriestās tēmas saistījās ar jauno māksliniecisko apvienību arvien plašāku rašanos Latvijas skatuves mākslu vidē un to, kā tās varētu atbalstīt kultūrpolitiski. Tika runāts par atbilstošas terminoloģijas nepieciešamību laikmetīgajās skatuves mākslās un tās iestrādi topošajos kultūrpolitikas dokumentos. Dalībnieki pieskārās arī jautājumiem par nepieciešamību pēc atbalsta sistēmas jaunajiem jomas profesionāļiem un skatuves mākslu eksporta atbalsta programmas. Kultūrpolitikas nākotnes vadlīniju veidošanā nozīmīga būtu speciālistu starpnozaru (teātra, dejas un cirka) sadarbība.

IETM ir starptautisks skatuves mākslu organizāciju sadarbības tīkls, kas aptver vairāk par 500 organizācijām un individuālajiem dalībniekiem visā pasaulē, iekļaujot teātri, deju, cirku, performances mākslu u.c.  Šogad Covid-19 radīto apstākļu dēļ IETM rudens plenārsēde 1. – 2. oktobrī notika vienlaikus digitālā formā un satiekoties uz vietas reģionu līmenī. Rīgā Baltijas reģiona tikšanos organizēja Jaunā teātra institūts sadarbībā ar Ģertrūdes ielas teātri. LJTI ir atjaunojis savu aktīvo darbību organizācijā, pārstāvot Latvijas skatuves mākslas tajā un aktīvi iesaistoties arī notikušās plenārsēdes organizēšanā, kas vienlaikus notika 24 pasaules vietās, tai skaitā, Berlīnē, Jokohamā, Erevānā, Melburnā un citur.Atpakaļ