Pārmaiņas Latvijas Jaunā teātra institūta komandāLatvijas Jaunā teātra institūta komandā ir notikušas būtiskas pārmaiņas un šovasar to papildinājuši jauni spēki – institūta vadību līdz gada beigām pārņems Beka Bergere, informācijas koordinatora amatā stājas Evarts Melnalksnis, bet starptautisko projektu “ACT: māksla, klimats un pārmaiņas” sāk vadīt Eva Johansone. 

Dzimusi un augusi Melburnā, Beka Bergere ir guvusi ievērojamu kuratores, producentes un mākslinieces pieredzi Austrālijā, ASV un Eiropā. Pirmo reizi festivālu “Homo Novus” viņa apmeklēja 2018. gadā kopā ar horeogrāfu Džeimsu Bačeloru un tas atstāja uz viņu tik dziļu iespaidu, ka nākamajā gadā Beka atgriezās, atvedot līdzi vairākus jaunos producentus no Eiropas un Austrālijas. Bekas daudzveidīgā pieredze un patiesā interese likt to lietā Latvijā ļauj cerēt, ka viņas vadībā Latvijas Jaunā teātra institūts turpinās attīstīties un mainīties, saglabājot savu nozīmi vietējā un starptautiskā teātra ainavā.

Beka Bergere: “Esmu patiesi priecīga sākt darbu Latvijas Jaunā teātra institūtā un turpināt abu iepriekšējo vadītāju, īpaši manas kolēģes Gundegas Laiviņas aizsākto. Manuprāt, pateicoties viņas vizionārajai vadībai, Latvijas Jaunā teātra institūts un festivāls “Homo Novus” ir kļuvis par vienu no mākslinieciski bagātākajām mākslas institūcijām pasaulē, kas rada vietu gan intīmām provokācijām, gan episkai pieredzei. Kopā ar jauno komandu mēs turpināsim veidot programmas, kuru centrā ir riskanti mākslas darbi, starptautiska līmeņa izziņas process un pārdrošas idejas. Līdztekus tam mēs turpināsim producēt vietējo mākslinieku darbus un barosim augsni jaunu ideju dzimšanai. Pasaule mainās un mūsu kopību apdraud slimība, kas nesaudzē nevienu, tādēļ būtiski ir nevis izvairīties no starptautiskā, bet pielāgoties, atrodot pārrobežu sadarbībai jaunus formātus un iespējas.”

Pēdējos piecus gadus Beka Bergere ir strādājusi kā neatkarīga radošā producente tādos festivālos kā American Realness (Ņujorka), Dārvinas festivāls un Dance Massive (Austrālija), Fierce festivāls un Forest Fringe (Lielbritānija). Kā kuratore Beka sadarbībā ar domubiedriem ir iniciējusi tādus projektus kā Critical Futures, Convergence, La Discorso, Possible Futures Forum, pasākumus Dārvinas festivālā, Tanz Im August (Berlīne), Moving in November / Baltic Circle (Helsinki). Kopš 2017. gada Beka ir horeogrāfa Džeimsa Bačelora dramaturģe un producente, pēdējos divus gadus kopā ar vācu mākslinieku Danielu Hengstu viņa strādā pie projekta “Māksla ainavām” – viens no tā izpētes posmiem pagājušā gadā notika Latvijā. Beka ir studējusi teātri un filozofiju Monašas universitātē Austrālijā.

Vairāk info: www.bekberger.com 

LJTI komandai pievienojas arī dramaturgs Evarts Melnalksnis, kurš pilnveidos un attīstīs informācijas centra darbu un iniciēs radošus projektus. Studējis Latvijas Kultūras akadēmijā un Hamburgas Mūzikas un teātra universitātē, līdz šim viņš ir strādājis kā dramaturgs dažādās teātra apvienībās, īpašu interesi izrādot par mūzikas teātri.

Evarts Melnalksnis: “Festivāls “Homo Novus” un LJTI bijuši ļoti nozīmīgi manā attīstībā jau daudzus gadus. 2007. gada festivālā redzētā Romeo Kasteluči izrāde “BR.#04 BRISELE” no cikla Tragedia Endogonidia fundamentāli izmainīja manu tābrīža pusaudža izpratni par to, kas un kāds teātris vispār var būt. Tā bija radikāli cita teātra valoda un pārdzīvojums. Darbojoties institūtā, vēlos veicināt sarunu par laikmetīgo teātri un izpratni par dažādām mākslinieciskajām stratēģijām, kā arī to, cik spēcīgi teātris ir saistīts ar pasauli, politiku un aktuālo procesu. Man ir milzīgs prieks par šo iespēju.”

Starptautiskā projekta “ACT: māksla, klimats, pārmaiņas” aktivitātes Latvijā kopš šīgada pavasara vada žurnāliste, dažādu kultūras un sabiedrisku projektu iniciatore un vadītāja Eva Johansone. Uzsākot darbu LJTI, Eva saka: “Savos 33 dzīves gados esmu savākusi savdabīgu pieredzes un izglītības miksli: sociālās filozofijas studijas, dzīvi indonēziešu ciematos, bioloģijas studijas, jaunatnes politikas veidošanu, šovbiznesu, vijoles spēli, Eiropas darba grupu vadīšanu, kultūras žurnālistiku, dokumentālu filmu veidošanu, skolotājas darbu un makroaļģu pētniecību. Ik pa laikam aizdomājos, kā varētu to visu savērpt vienā jēgpilnā darbā. Kopš pavasara vadu starptautisku mākslas – ekoloģijas projektu “ACT: Art, Climate, Transition”, kurā varu pielietot starpnozaru zināšanas, lai radītu, koordinētu, jautātu, iedvesmotu, apkopotu un dalītos.”

LJTI komandā darbu turpina arī mūsu uzticamā producente Sandra Lapkovska. Laura Stašāne, kura daudzus gadus ir vadījusi virkni nozīmīgu LJTI projektu, turpinās darboties laikmetīgajā mākslā neatkarīgi. Līdzšinējā direktore Gundega Laiviņa aicina uz pēdējo viņas vadībā tapušo festivālu “Homo Novus”, bet septembrī uzsāks urbānās vietrades studijas Prata institūtā Ņujorkā, kur pētīs, kā dažādas mākslas prakses var veidot dzīvei un dzīvībai draudzīgu, plūstošu un atvērtu pilsētu. Līdz gada beigām viņa turpinās arī LJTI administratīvo un finanšu vadību.Atpakaļ